Cục Thuế Phú Yên cấp mới 90 MST, đóng MST cho 112 trường hợp giải thể

(TCT online)- Trong tháng 10/2020 Cục Thuế Phú Yên cho biết, Cục và các Chi cục đã thực hiện cấp mới 90 MST, trong đó có 60 DN, tổ chức, chi nhánh; 30 hộ kinh doanh. Công tác phối hợp cấp mã số DN với Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch Đầu tư) được thực hiện tốt, đảm bảo thời gian theo quy định; đã thực hiện cấp mã số thuế và phân cấp cơ quan thuế quản lý tự động. 
 
Cũng trong tháng 10/2020, cơ quan thuế đã thực hiện thủ tục đóng mã số thuế cho 112 trường hợp giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh, trong đó có 20 tổ chức, DN, chi nhánh và 92 hộ kinh doanh. Đã thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho 9 DN, chi nhánh, 419 hộ kinh doanh. Thông báo danh sách 5 DN ngừng hoạt động trên 1 năm đến hết tháng 09/2020 cho Sở KH-ĐT theo quy định. Thông báo phân cấp 01 địa điểm KD tỉnh khác.
 
Bên cạnh đó, công tác quản lý khai thuế của Cục thuế Phú Yên cũng được thực hiện chặt chẽ, đa số DN đều nộp tờ khai thuế, tờ khai quyết toán định kỳ đúng hạn, ít sai sót; các trường hợp chậm nộp đều bị xử phạt,trong quý 3/2020 tỉ lệ TK đã nộp/phải nộp của toàn Cục Thuế đạt 99,9%, tỉ lệ TK đúng hạn/đã nộp đạt 99,3%. Hiện cơ quan thuế đang tiếp tục rà soát các trường hợp chưa xử phạt chậm nộp tờ khai trong tháng 09/2020 để xử phạt. Đồng thời, thông báo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo các quyết định phê duyệt của UBND tỉnh./.
Thanh Loan

Gửi bình luận


Mã bảo mật