Quảng Nam: thu ngân sách giảm mạnh vì đại dịch Covid-19 và bão lũ

(TCT online) - Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tính riêng tháng 10/2020 cơ quan thuế thực hiện thu ngân sách đạt hơn  951 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng thu được 9.245,5 tỷ đồng, đạt 45,1% dự toán cả năm 2020, bằng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019.
 
 
Theo Cục Thuế Quảng Nam, đây là tiến độ thu ngân sách thấp nhất trong vòng 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19. Nếu tính cả số thuế hiện đang gia hạn thời gian nộp thuế 3.549,3 tỷ đồng theo Nghị định 41 và Nghị quyết 84 của Chính phủ, thì tổng thu 10 tháng là 12.798,7 tỷ đồng, đạt gần 64% dự toán dự toán, bằng 85,4% so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với đó, Cục Thuế đã thực hiện các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP cho 4.052 người nộp thuế với số tiền hơn 679 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế TTĐB theo Nghị quyết 84/NQ-CP và Nghị định 109/2020/NĐ-CP cho 5 DN là 3.061  tỷ đồng; đã thực hiện giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020 cho 28 đơn vị với số tiền giảm 1,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Cục Thuế đã thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, xóa nợ tiền chậm nộp cho người nộp thuế không có khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 là 190,4 tỷ đồng; đã hoàn thành hồ sơ xóa nợ gửi các cấp có thẩm quyền giải quyết xóa nợ với số tiền 74,5 tỷ đồng.
Cục Thuế Quảng Nam cho biết, chỉ tiêu thu ngân sách còn lại của năm là 7.200 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, bão lũ xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách.
Văn Dũng

Gửi bình luận


Mã bảo mật