Cục Thuế Đắk Lắk: tôn vinh, khen thưởng 214 tổ chức, cá nhân

(TCT online) - Ngày 23/10, Cục Thuế Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019. 
 
 
Báo cáo hội nghị cho biết, năm 2019, tổng thu NSNN nội địa của tỉnh Đắk Lắk được 7.276 tỷ đồng, đạt 137,1% so với dự toán trung ương giao, 109,1 % dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28,3% so với thực hiện năm 2018. Riêng thu thuế, phí được 4.992,7 tỷ đồng, đạt 113,2% dự toán trung ương giao, 105,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 109,2% so với kết quả thu năm 2018. Tất cả 19/19 đơn vị hành thu đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.
 
Để đạt được kết quả này, ngoài nỗ lực của ngành thuế, còn có sự đóng góp to lớn của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế trong phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tổ chức cá nhân người nộp thuế, Cục Thuế Đắk Lắk đã trình Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế biểu dương khen thưởng 214 tổ chức, cá nhân nộp thuế. 
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Chuẩn – Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk nhấn mạnh: “Năm 2020, dịch Covid -19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác thu NSNN. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp tích cực của các sở, ngành và các cấp chính quyền, nhất là sự đồng hành của người nộp thuế, Cục Thuế Đắk Lắk sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực hết sức để có thể hoàn nhiệm vụ thu ngân sách 2020.
Nguyễn Duy
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật