Cục Thuế Hà Giang: phấn đấu tháng 9 thu 167 tỷ đồng

(TCT online) - Phấn đấu thu thêm 167 tỷ đồng ngay trong tháng 9, là một trong những nhiệm vụ vừa được Cục Thuế Hà Giang đặt ra, sau khi đánh giá kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm.

Báo cáo của Cục Thuế Hà Giang cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 8, tổng số thu từ thuế và phí trên địa bàn đạt 157,2 tỷ đồng. Con số này đã giúp lũy kế 8 tháng thu được 1.157,2 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Nếu tính cả số gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ (48,3 tỷ đồng), thì tổng thu 8 tháng đạt 72% dự toán, tăng 19,4% so với cùng kỳ. 
Trong đó, có 13/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên mức bình quân chung (53,5%) so với dự toán là cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 153,3%; thu từ DN trung ương đạt 62,1%; thu từ DN địa phương đạt 81,8%; thu DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 400,3%; thu ngoài quốc doanh đạt 57,3%; tiền sử dụng đất 207,9%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 70,3% dự toán; tiền thuê đất 66,5%; thu lệ phí trước bạ đạt 72,9% thu phí, lệ phí đạt 63,6%; thuế TNCN đạt 75,7%; thuế bảo vệ môi trường đạt 61,6%; thu xổ số 58,1%... Ngoài ra, có 4/12 đơn vị có số thu đạt khá và tăng so với cùng kỳ là Bắc Mê đạt 77,5%, tăng 19%; Hoàng Su Phì đạt 73,3%, tăng 26,9%; Vị Xuyên đạt 62,4%, tăng 31,8%; Văn phòng Cục Thuế đạt 60,8%, tăng 11.8%. 
Kết quả trên cho thấy, dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ tới kinh tế trong nước, song thu ngân sách ở Hà Giang vẫn giữ được tốc độ tăng khá khi có tới 10/17 khoản thu, sắc thuế tiếp tục vượt so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Cục Thuế Hà Giang cho biết, hiện vẫn còn một số địa bàn có số thu nộp đạt thấp. Trong số đó có Chi cục Thuế TP Hà Giang - đơn vị được giao dự toán cao thứ hai trong toàn Cục Thuế, nay mới chỉ đạt 43,6% dự toán; tương tự các địa bàn Bắc Mê đạt 44,3%, Quang Bình 46,9%, Quản Bạ 52,2%, Yên Minh 38,1%, Đồng Văn 32,4%, Mèo Vạc 41% và