Cục Thuế Hà Giang: phấn đấu tháng 9 thu 167 tỷ đồng

(TCT online) - Phấn đấu thu thêm 167 tỷ đồng ngay trong tháng 9, là một trong những nhiệm vụ vừa được Cục Thuế Hà Giang đặt ra, sau khi đánh giá kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm.

Báo cáo của Cục Thuế Hà Giang cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 8, tổng số thu từ thuế và phí trên địa bàn đạt 157,2 tỷ đồng. Con số này đã giúp lũy kế 8 tháng thu được 1.157,2 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Nếu tính cả số gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ (48,3 tỷ đồng), thì tổng thu 8 tháng đạt 72% dự toán, tăng 19,4% so với cùng kỳ. 
Trong đó, có 13/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên mức bình quân chung (53,5%) so với dự toán là cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 153,3%; thu từ DN trung ương đạt 62,1%; thu từ DN địa phương đạt 81,8%; thu DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 400,3%; thu ngoài quốc doanh đạt 57,3%; tiền sử dụng đất 207,9%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 70,3% dự toán; tiền thuê đất 66,5%; thu lệ phí trước bạ đạt 72,9% thu phí, lệ phí đạt 63,6%; thuế TNCN đạt 75,7%; thuế bảo vệ môi trường đạt 61,6%; thu xổ số 58,1%... Ngoài ra, có 4/12 đơn vị có số thu đạt khá và tăng so với cùng kỳ là Bắc Mê đạt 77,5%, tăng 19%; Hoàng Su Phì đạt 73,3%, tăng 26,9%; Vị Xuyên đạt 62,4%, tăng 31,8%; Văn phòng Cục Thuế đạt 60,8%, tăng 11.8%. 
Kết quả trên cho thấy, dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ tới kinh tế trong nước, song thu ngân sách ở Hà Giang vẫn giữ được tốc độ tăng khá khi có tới 10/17 khoản thu, sắc thuế tiếp tục vượt so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Cục Thuế Hà Giang cho biết, hiện vẫn còn một số địa bàn có số thu nộp đạt thấp. Trong số đó có Chi cục Thuế TP Hà Giang - đơn vị được giao dự toán cao thứ hai trong toàn Cục Thuế, nay mới chỉ đạt 43,6% dự toán; tương tự các địa bàn Bắc Mê đạt 44,3%, Quang Bình 46,9%, Quản Bạ 52,2%, Yên Minh 38,1%, Đồng Văn 32,4%, Mèo Vạc 41% và Xí Mần là 47,4%. Điều này cho thấy, công tác thu ngân sách ở các địa bàn này còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đó cũng là một trong những lý do khiến số thuế chuyển nợ phát sinh trong tháng 8 của Hà Giang đã tăng 15,9% so với tháng trước, riêng các chi cục thuế chuyển nợ 14,456 tỷ đồng, tăng 38% so với tháng trước. 
Ngoài ra, theo phân tích của Cục Thuế Hà Giang, mặc dù công tác đôn đốc kê khai thuế đạt hiệu quả, song việc đăng ký nộp thuế điện tử của DN vẫn chưa đạt chỉ tiêu giao. Theo thống kê, hiện toàn Cục Thuế vẫn còn tồn 172 DN, HTX chưa thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử, trong đó Chi cục Thuế Vị Xuyên là 43 DN; Bắc Quang 35; Quang Bình 21; Mèo Vạc 17 DN. Đây cũng là những vấn đề mà cơ quan thuế cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao cho năm 2020, Cục Thuế Hà Giang cho biết, đã đặt mục tiêu phấn đấu thu thêm 167 tỷ đồng ngay trong tháng 9. Để đạt được mục tiêu này, Cục Thuế xác định, ngoài việc tích cực triển khai các biện pháp đôn đốc thu nộp, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, cơ quan thuế sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của tổ thường trực đánh giá tác động dịch bệnh Covid-19, bám sát tình hình, nắm chắc nguồn thu, rà soát số người nộp thuế trên địa bàn. Trên cơ sơ đó, phân tích, đánh giá cụ thể từng khu vực, sắc thuế, tập trung phân tích nguyên nhân tác động làm tăng, giảm thu để tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương các biện pháp khai thác các nguồn thu còn dư địa. 
Cục Thuế cũng sẽ đẩy mạnh thanh kiểm tra các DN có nhiều dấu hiệu rủi ro cao về thuế, đặc biệt sẽ theo dõi chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế ngay từ đầu tháng 9 để tổ chức thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh kéo dài, nhất là các trường hợp không thuộc diện được gia hạn. Đồng thời, rà soát nghĩa vụ khai thuế tháng trên chương trình quản lý để xác định chính xác nghĩa vụ kê khai, làm căn cứ đôn đốc và xử lý các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế; kiểm soát đối chiếu các DN, tổ chức có giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất để đôn đốc kịp thời vào NSNN. 
Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật