Cục Thuế Đắk Lắk tổ chức “Tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế năm 2020”

(TCT online) - Từ ngày 7 - 11/9, Cục Thuế Đắk Lắk tổ chức “Tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế năm 2020”.
 
 
Theo đó, các nội dung được cơ quan thuế các cấp hỗ trợ, hướng dẫn giải đáp tại “Tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế năm 2020” gồm: các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế; thủ tục hành chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; hướng dẫn chính sách về hóa đơn điện tử; hướng dẫn về áp dụng các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP, Nghị quyết số 84/2020/NQ-CP của Chính phủ; hướng dẫn giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 
 
Trong thời gian diễn ra “Tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế năm 2020”, cơ quan thuế cũng sẽ tiếp thu và giải đáp các kiến nghị về chính sách của người nộp thuế; các ý kiến về tác phong, tinh thần phục vụ người nộp thuế của cán bộ công chức thuế.  “Tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế năm 2020” được ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tổ chức dưới hình thức hỗ trợ trực tiếp và thông qua các phương thức khác như: email, điện thoại của bộ phận tuyên truyền hỗ trợ tại Cục Thuế và các chi cục thuế trực thuộc. 
        Nguyễn Duy  
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật