Chi cục Thuế KV Tam Đảo: Nâng cao hiệu quả quản lý thu đối với lĩnh vực kinh doanh khách sạn.

(TCT - online) - Mặc dù những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nguồn thu từ các khách sạn, nhà hàng bị giảm đáng kể, nhưng kể từ sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, Chi cục Thuế khu vực (KV) Tam Đảo đã triển khai nhiều biện pháp quản lý đảm bảo theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của NNT, đảm bảo số thu cho NSNN.

Theo Chi cục Thuế KV Tam Đảo, những năm gần đây, cùng với nhịp độ gia tăng nhanh và phát triển kinh tế mạnh mẽ của khu vực (KV) Tam Đảo do có sự đầu tư vào các khu du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng và khu vui chơi, giải trí thì số lượng các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn huyện Tam Đảo tăng lên nhanh chóng. Do đó, công tác quản lý thu thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các khách sạn, nhà hàng tại Chi cục Thuế KV Tam Đảo ngày càng được thay đổi theo hướng tích cực.

Theo đó, Chi cục đã có nhiều biện pháp để quản lý, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, qua đó các khoản thu thuế nói chung và các khoản thu từ thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN nói riêng của khách sạn, nhà hàng hàng năm đều tăng.

Hiện tại, Chi cục Thuế KV Tam Đảo đang quản lý 146 đơn vị, cá nhân hộ kinh doanh nhà hàng khách sạn, phân bố chủ yếu ở 2 khu Danh thắng Tây thiên và Khu du lich Tam Đảo. Trên cơ sở đó, Chi cục đã triển khai nhiều biện pháp quản lý đảm bảo theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của NNT, đảm bảo số thu cho NSNN.

Cụ thể, Chi cục Thuế KV Tam Đảo chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT với mục tiêu nâng cao sự hiểu biết về các chính sách thuế của nhà nước, nâng cao tính chủ động, tự giác, tự khai, tự nộp thuế theo quy định của NNT, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế như phổ biến nội dung các luật thuế mới được sửa đổi, ban hành; ban hành các thông báo và công văn triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ. 

Cùng với đó, Chi cục phối hợp chặt chẽ với các ngành (Đội Quản lý thị trường, Công an huyện, Ban quản lý khu du lịch Tam đảo, Ban quản lý khu danh thắng) và chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình kinh doanh của NNT, từ đó xác định doanh thu kinh doanh của NNT để ấn định số thuế phải nộp đối với từng khách sạn, nhà hàng được chính xác.

Chi cục Thuế KV Tam Đảo cũng chú trọng công tác kiểm tra, nâng cao năng lực của cơ quan thuế trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn thuế, phát huy tính tự giác chấp hành và tự chịu trách nhiệm của NNT trong việc thực hiện đúng quy định về kê khai thuế, nộp thuế. Đặc biệt, thường xuyên cử cán bộ bám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh khách sạn, nhà hàng nhất là đối với NNT theo phương thức khoán thuế.

Riêng đối với mô hình Homestay ngày càng phát triển, Chi cục cũng đã, đang cử cán bộ thường xuyên nắm bắt về số lượng, quy mô kinh doanh để đưa vào quản lý kịp thời.

                           LP

Gửi bình luận


Mã bảo mật