Tập huấn, đưa Nghị quyết 94 và Thông tư 69 về xử lý nợ thuế vào cuộc sống

(TCT Online) - Để xử lý nợ thuế đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (NQ 94). Tiếp đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 (TT 69) quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo NQ 94. Nhằm nhanh chóng triển khai các văn bản pháp luật này, ông Đoàn Xuân Toản, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cho biết, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn để giúp các cục thuế nắm bắt đầy đủ, chính xác quy định, khẩn trương triển khai vào thực tế. 

Ông có thể cho biết cụ thể hơn về kế hoạch tổ chức tập huấn NQ 94 và TT 69?

Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành TT 69, Tổng cục Thuế đã dự kiến thời gian và hình thức tổ chức tập huấn với kế hoạch là 3 hội nghị tập huấn trực tiếp cho các cục thuế tại 3 miền. Tuy nhiên, do diễn biến mới của dịch Covid-19, chương trình sẽ được thực hiện dưới hình thức hội nghị trực tuyến giữa đầu cầu là Tổng cục Thuế và 63 điểm cầu tại các cục thuế, thời gian dự kiến là ngày 18/8. Tại hội nghị, cán bộ làm công tác quản lý nợ sẽ được giới thiệu những nội dung chính, quan trọng của NQ 94 và TT 69. Hội nghị cũng sẽ nghe những chia sẻ, bất cập trong công tác xử lý nợ thuế đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN của các địa phương, từ đó nắm bắt thông tin, tháo gỡ vướng mắc và ghi nhận những khó khăn đặc thù, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo NQ 94 đối tượng được xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh rất đa dạng, việc xác định tình trạng nợ thuế cho mỗi trường hợp cũng khá phức tạp. Vậy đâu là nguyên tắc mà cơ quan thực thi cần phải xác định rõ khi xử lý nợ, thưa ông?

Một trong những nội dung chính của NQ 94 là những trường hợp được xử lý nợ. Theo đó, có 7 nhóm đối tượng. Thứ nhất, người nộp thuế đã chết, hoặc tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Thứ hai, người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia, nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể. Thứ ba, người nộp thuế đã hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Thứ tư, người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký. Thứ năm, người nộp thuế bị cơ quan thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hoặc đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký DN…, hoặc giấy phép hành nghề. Thứ sáu, người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Thứ bẩy, người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán, nhưng chưa được thanh toán.

Cùng với việc nắm bắt đúng các trường hợp được khoanh, xoá nợ, việc xử lý nợ phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự giám sát của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và người dân. Việc xử lý nợ theo NQ 94 phải đảm bảo tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc cố tình chây ỳ, nợ thuế. Đặc biệt, trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế phát hiện việc khoanh, xóa nợ không đúng quy định, hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ mà quay lại sản xuất kinh doanh, hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, thì phải hủy quyết định khoanh, xóa nợ và phải thu vào NSNN khoản nợ đã được xóa.

Để hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục xử lý nợ, Bộ Tài chính đã ban hành TT 69 nhằm tạo cơ sở cho việc xử lý nợ thống nhất, đúng quy định pháp luật. Theo ông, cơ quan thuế cần lưu ý những vấn đề gì khi triển khai TT 69?

TT 69 gồm 25 điều, được chia thành 6 chương và 24 phụ lục mẫu biểu, quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp. Cùng với đó là quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục hủy khoanh nợ, xóa nợ cũng như chế độ thông tin, báo cáo mà cơ quan thuế cần thực hiện để việc xử lý nợ được triển khai thống nhất. Thông tư cũng quy định, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện lập, thẩm định hồ sơ, ký trình và công khai các quyết định khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, quyết định hủy khoanh nợ và hủy xóa nợ. Ngoài ra, cơ quan thuế có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo các quy định của TT 69 và nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh để được giải quyết kịp thời.

Xin cảm ơn ông!

Huệ Minh (thực hiện)

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật