Phấn đấu thu 25.000-30.000 tỷ đồng nợ thuế trong 6 tháng cuối năm

(TCT Online) - Nhằm đảm bảo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 ở mức cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngày 4/8 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3095/TCT-QLN giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ 6 tháng cuối năm và tiền thuế nợ đến cuối năm 2020 đối với từng cục thuế. 

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã giao nhiệm vụ, ngành thuế phấn đấu thu nợ thuế 6 tháng cuối năm 2020 đạt 25.000-30.000 tỷ đồng, tập trung xử lý tối đa nợ thuế không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội. 

Do đó, căn cứ tình hình nợ thuế tại thời điểm ngày 30/6/2020 trên địa bàn 63 cục thuế tỉnh, thành phố; kết quả rà soát nợ thuế của các doanh nghiệp nợ thuế lớn và rà soát khả năng thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trong 6 tháng cuối năm giữa Tổng cục Thuế với các cục thuế, Tổng cục Thuế thông báo chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ thuế 6 tháng cuối năm 2020 và tiền thuế nợ tối đa đến cuối năm 2020 cho cục thuế các tỉnh, thành phố. (Công văn này điều chỉnh chỉ tiêu đã giao tại công văn ngày 21/01/2020 của Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2020).

Cùng với đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế giao nhiệm vụ thu nợ, xử lý nợ thuế và tiền thuế nợ tối đa đến cuối năm 2020 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện, báo cáo kết quả giao nhiệm vụ trước ngày 15/8. Trong đó, nhiệm vụ giao chi tiết đến từng doanh nghiệp, người nộp thuế nợ thuế, chỉ đạo cụ thể các biện pháp áp dụng thu nợ, xử lý nợ theo từng hồ sơ để xử lý, thu hồi nợ thuế vào NSNN và không để phát sinh nợ mới.

Các cục thuế tổ chức thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ngay đối với những người nộp thuế đã hết thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng không nộp đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước, không để phát sinh nợ mới trong những tháng cuối năm 2020. Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện thu nợ, xử lý nợ trong 6 tháng cuối năm 2020 định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.

Công văn nêu rõ, kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ được lấy làm căn cứ xem xét thi đua, khen thưởng, chấm điểm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. 

HH

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật