Cục Thuế TP HCM: giải pháp thu ngân sách trong tình hình mới

(TCT online) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, cùng với các biện pháp phòng chống dịch, Cục Thuế TP HCM đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ.
 
 
Theo ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, từ những tháng đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát, Cục Thuế đã xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các chi cục thuế căn cứ tình hình thực tế, tham vấn các đơn vị có chuyên môn tại địa phương để tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. Sau khi có Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế đã nhanh chóng triển khai, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc thay đổi phương thức thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế, vừa đảm bảo nghiêm túc chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, vừa giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Dù đã rất nỗ lực và chủ động, tuy nhiên thực tế vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý nên kết quả thu nửa đầu năm chưa đạt như kỳ vọng. Tổng thu ngân sách 6 tháng mới đạt 290.828 tỷ đồng, bằng 40% dự toán, nếu tính số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 41 là 8.216 tỷ đồng thì đạt 42,8% dự toán.
 
Đến khi cả nước bước vào giai đoạn vừa phòng chống dịch vừa phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục Thuế TP đã chủ động xây dựng 3 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm biện pháp chủ yếu để triển khai quyết liệt. Theo đó, cơ quan thuế triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ đạo điều hành, quản lý, đôn đốc thu để phấn đấu đạt được số thu gần 175.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN cả năm 2020. Tiếp tục chú trọng cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn và tổ chức thực hiện tốt Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Chú trọng công tác sắp xếp bộ máy, quản lý nội ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao. 
 
Trước làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Cục Thuế TP HCM đã có Thông báo số 18338 yêu cầu toàn thể cán bộ công chức thuế nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả và nỗ lực với mục tiêu cao nhất là hoàn thành kế hoạch thu NSNN cả năm 2020. Cũng trong tháng 7 vừa qua, Cục Thuế TP HCM đã có kiến nghị và nêu rõ một số khó khăn trong công tác quản lý thu. Cụ thể, với số lượng hơn 300.000 DN (bao gồm mã số thuế 10 số và 14 số) đang hoạt động, nhưng cơ quan thuế lại thiếu hụt nguồn nhân sự, nhất là nhân sự cấp quản lý, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành. Do đó, TP HCM rất cần sự hỗ trợ của Tổng cục Thuế. Đồng thời, Cục Thuế TP cũng kiến nghị Tổng cục Thuế tham mưu với Bộ Tài chính để kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế mới và các chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành để các địa phương có thể thực hiện đúng quy định.
Nguyên Phạm

Gửi bình luận


Mã bảo mật