Cục Thuế Hà Nội truy thu hơn 3.200 tỷ đồng từ thanh tra giá chuyển nhượng

(TCT-online) Theo nhận định của Cục Thuế Hà Nội, hiện nay, tình trạng lách thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các DN, tập đoàn đa quốc gia vẫn diễn biến rất phức tạp và tinh vi. Do đó, Cục Thuế Hà Nội đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để quản lý, góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.
 
 
Nhận diện các sai phạm trong giao dịch liên kết
Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, thanh tra giá chuyển nhượng và các DN có dấu hiệu chuyển giá, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để chống xói mòn cơ sở tính thuế luôn là công việc khó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra phải hiểu và nắm vững chính sách pháp luật liên quan. Chính vì vậy, ngay khi có các văn bản hướng dẫn về quản lý thuế đối với các DN có giao dịch liên kết, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ công chức làm công tác thanh kiểm tra để hiểu và nắm vững các quy định, đồng thời đã tổ chức phổ biến cho 100% các DN khối đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Để xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra các DN có giao dịch liên kết, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã chỉ đạo rà soát tình hình kê khai thông tin giao dịch liên kết trên địa bàn; phân tích cơ sở dữ liệu tài chính, kết quả kinh doanh của từng DN; xây dựng đề cương, các bước công việc triển khai cụ thể đến từng DN. Qua rà soát trên địa bàn TP Hà Nội, hàng năm có từ 1.200 đến hơn 1.600 DN có kê khai giao dịch liên kết. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu và kết quả phân tích rủi ro, Cục Thuế đã xây dựng chuyên đề thanh tra giá chuyển nhượng. Chỉ tính trong 3 năm (2017-2019), cơ quan thuế đã đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên đề chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận với 236 DN. Trong đó, trọng tâm là các DN có phát sinh chi phí dịch vụ lớn với bên liên kết. Kết quả đã hoàn thành thanh tra tại 254 DN có giao dịch liên kết, đạt 107,6% kế hoạch về số lượng DN thực hiện. Tổng số tiền xử lý qua thanh tra là 3.277 tỷ đồng (bình quân 12,9 tỷ/DN). Trong đó, số tiền thuế truy thu, phạt là 641 tỷ đồng, giảm lỗ 2.639 tỷ đồng. 
Qua kết quả thanh tra giá chuyển nhượng, Cục Thuế đã nhận diện một số hành vi vi phạm cơ bản đó là DN không chứng minh được các căn cứ xác định giá chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật (về phương pháp xác định giá thị trường cũng như sử dụng các giao dịch độc lập để so sánh); thực hiện đồng thời các giao dịch với bên liên kết và bên không liên kết với mức giá khác nhau; DN không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ phụ lục về giao dịch với các bên có quan hệ liên kết khi quyết toán thuế TNDN; sử dụng dữ liệu so sánh trên báo cáo giá thị trường không phù hợp, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ; không điều chỉnh dữ liệu kê khai liên quan đến nghĩa vụ thuế theo dữ liệu trên báo cáo giá thị trường của DN.
Cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá rủi ro
Theo đại diện Cục Thuế Hà Nội, với định hướng 2020 là năm triển khai quyết liệt Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối DN có giao dịch liên kết, cơ quan thuế đang tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Hàng năm rà soát, yêu cầu các DN có giao dịch liên kết kê khai thông tin, lập hồ sơ giá thị trường. Cơ quan thuế cũng tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu DN phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra nói chung và lĩnh vực thanh tra giá chuyển nhượng nói riêng, hướng tới có 1 hệ thống cơ sở dữ liệu “sạch” và đầy đủ. Qua đó, giúp cơ quan quản lý có thể dễ dàng nhận diện các hành vi, dấu hiệu rủi ro để đề xuất các biện pháp quản lý thuế đối với các DN có quan hệ liên kết.
Để công tác thanh tra kiểm tra nói chung và công tác thanh tra giá chuyển nhượng nói riêng đạt hiệu quả ngày càng cao, Cục Thuế Hà Nội kiến nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu, xây dựng quy trình triển khai thực hiện và các kỹ năng dành riêng cho nghiệp vụ thanh tra đối với lĩnh vực giá chuyển nhượng, vì đây là lĩnh vực có nhiều đặc thù, đòi hỏi nhiều thời gian để phân tích, rà soát, đấu tranh với những sai phạm của người nộp thuế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn DN thanh tra giá chuyển nhượng để áp dụng chung thống nhất trên toàn quốc. Trong đó tiêu chí rủi ro cần tập trung vào dấu hiệu thuộc vùng trũng về thuế như DN có miễn giảm thuế và có lãi cao hơn bình quân ngành; DN lỗ lớn liên tục nhiều năm, nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh; DN có lãi thấp hơn bình quân ngành. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cần xây dựng ứng dụng hỗ trợ nhận diện các DN có quan hệ liên kết và ứng dụng hỗ trợ kiểm tra phát hiện các giao dịch liên kết phục vụ cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động này, tạo cơ để các cục thuế địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế giao dịch liên kết./.
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật