7 tháng, thu ngân sách nội địa đạt 666.080 tỷ đồng

 

(TCT Online) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, trong tháng 7, số thu NSNN  do ngành thuế quản lý đạt 91.600 tỷ đồng, bằng 7,3% dự toán, bằng 70% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, số thu ngân sách nội địa đạt 666.080 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, bằng 91% so với cùng kỳ. 

Tình hình kinh tế trong 7 tháng đầu năm chịu tác động lớn của dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong đó có hoạt động cách ly xã hội trong tháng 4/2020. Trong thời gian thực hiện cách ly, hầu hết các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, hoạt động sản xuất kinh doanh khác bị hạn chế, đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 

Từ tháng 5, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam về cơ bản đã được kiểm soát, nền kinh tế đã từng bước được mở cửa trở lại, tuy nhiên mức độ phục hồi chậm. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ DN, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh, hỗ trợ NNT gia hạn tiền thuế đã làm sụt giảm số thu ngân sách trong 7 tháng, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay.

Về tổng thể, kết quả thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 7 tháng năm 2020 đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ (thu 7 tháng năm 2019 đạt 57% số thu cả năm, tăng 11,8% so với cùng kỳ, năm 2018 tỷ lệ tương ứng là 56,7%, tăng 16,2%, năm 2017 đạt 54,8%, tăng 16,1%). Diễn biến thu qua các tháng giảm dần và giảm mạnh từ tháng 4 trở đi. Trong đó, tiến độ thu khá tập trung tại một số khoản có nguồn phát sinh kinh tế của năm 2019 nhưng theo quy định các DN kê khai, nộp thuế trong những tháng đầu năm 2020. 

Với những tác động giảm thu từ chính sách và tình hình dịch bệnh phức tạp, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý mặc dù không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 91,5%) song để có được kết quả đó là do cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu. 

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế triển khai dự toán thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu; giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho cục thuế; tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, kiểm tra toàn bộ số NNT báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng... 

Qua công tác kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đặc biệt là sau dịp tết nguyên đán và số NNT báo ngừng, nghỉ kinh doanh trong thời gian dịch bệnh bùng phát, cơ quan thuế đã đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% NNT có hoạt động kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của DN. Xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN. 

Trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 74.810 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4.786 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019; 45.218 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 159 doanh nghiệp... Đến ngày 19/7/2020, toàn quốc có 785.514 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 27.981 doanh nghiệp (3,69%) so với thời điểm cuối năm 2019.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 32.851 cuộc, đạt 35,53% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 301.420 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.695 tỷ đồng; tăng thu NSNN 10.915 tỷ đồng. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 104 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 269 tỷ đồng; giảm lỗ 1.785 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.373 tỷ đồng.

Về quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, 7 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 16.372 tỷ đồng, bằng 38,7% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.466 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 4.906 tỷ đồng.

HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật