Cục Thuế Tiền Giang: 6 tháng cuối năm phấn đấu thu trên 5.702 tỷ đồng

(TCT online) - Đại dịch Covid-19 và tình hình xâm nhập mặn rộng khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu NSNN của tỉnh Tiền Giang. Bằng chứng là qua 6 tháng đầu năm, số thu mới thực hiện được 5.178 tỷ đồng, đạt 47,91% dự toán. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất, Cục trưởng Cục Thuế Tiền Giang Cao Văn Tạo đã chia sẻ thêm một số giải pháp, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 
 
Thưa ông, 6 tháng cuối năm Cục Thuế đã xác định phải thu trên 5.702 tỷ đồng mới đảm bảo hoàn thành dự toán cả năm 2020. Vậy, với mục tiêu này, Cục Thuế Tiền Giang đã đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm nào? 
 
Để hoàn thành dự toán cả năm, Cục Thuế Tiền Giang đã quán triệt 9 nhiệm vụ và 26 nhóm giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 8/7/2020. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Cục Thuế triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường hoàn thuế GTGT theo đúng quy định để góp phần hỗ trợ về nguồn vốn cho DN. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, phân tích rủi ro nhằm chống thất thu thuế, trốn thuế; tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Đặc biệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ.
 
Thông thường, việc khai thác tăng thu qua thanh tra, kiểm tra luôn được đẩy mạnh vào các tháng cuối năm như một giải pháp tối ưu để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng với đặc thù của năm 2020, Cục Thuế có chỉ đạo nào khác không?
 
Đối với công tác thanh, kiểm tra thuế, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp theo quy trình quản lý, đẩy mạnh giám sát tuân thủ đối với người nộp thuế, nhằm chống thất thu, trốn thuế. Trong đó, chú trọng 2 phương thức chủ yếu là: kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro và kiểm tra hồ sơ khai thuế, nhằm phát hiện và xử lý vi phạm về thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch năm 2020. Tuy nhiên, ngay khi dịch Covid-19 xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều DN, Cục Thuế đã kịp thời có biện pháp chỉ đạo. Cụ thể, đối với DN có rủi ro cao nhưng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 thì tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo đúng quy trình. Đối với DN có rủi ro cao nhưng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, cơ quan thuế không tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, mà bổ sung vào danh sách kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, hoặc hoãn thanh, kiểm tra thuế khi DN có đề nghị. Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp còn tổ chức thanh, kiểm tra theo chuyên đề và phối hợp tốt với các ngành chức năng trong công tác chống thất thu, gian lận, trốn lậu thuế.
 
Được biết, Cục Thuế Tiền Giang là một trong 9 địa phương sớm hoàn thành sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế khu vực (CCTKV). Xin ông cho biết tình hình hoạt động của các CCTKV đến thời điểm này?
 
Tính đến ngày 5/8/2019, Tiền Giang đã hoàn thành kế hoạch hợp nhất chi cục thuế, thành lập các CCTKV huyện, thị xã, TP. Theo đó, số chi cục thuế trước hợp nhất là 11, thì đến nay còn 6 chi cục thuế, trong đó có 4 CCTKV. Cùng với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy CCTKV, các tổ chức Đảng, đoàn thể của CCTKV từ trực thuộc huyện, thị xã, TP đã được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế, tạo sự đồng bộ, thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp với mô hình tổ chức mới.
 
Đến nay, các CCTKV đã hoạt động ổn định, việc bố trí bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại nơi không có trụ sở chính thông suốt, tạo thuận lợi cho giao dịch của người dân và DN. Cơ quan thuế cũng niêm yết công khai thủ tục hành chính, để người nộp thuế dễ tiếp cận tra cứu các thủ tục đăng ký, khai thuế, hóa đơn, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế… Ngoài ra, công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn được đảm bảo nên trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các CCTKV đều có số thu đạt, trên 50% dự toán.  
 
Tuy nhiên, để các CCTKV hoạt động tốt hơn, phát huy hiệu quả hơn nữa, Cục Thuế đã kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã nơi có trụ sở chính của CCTKV cũng như không có trụ sở chính quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn phối hợp tốt trong công tác thu NSNN; tiếp tục mở rộng ủy nhiệm thu đối với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn để phục vụ tốt cho người dân và DN. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đề nghị Tổng cục Thuế bố trí lắp đặt phòng họp trực tuyến đáp ứng số lượng lớn CBCC tham dự, vì hiện nay tất cả các tổ chức Đảng, đoàn thể ở các CCTKV đã đều gom về một mối là Cục Thuế, nên rất cần một không gian lớn để tổ chức thực hiện.
 
Xin cảm ơn ông!
Hồng Chuyên - Đức Mỹ  (thực hiện)

Gửi bình luận


Mã bảo mật