Địa phương quyết tâm hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ tài chính-ngân sách 2020

(TCT Online) - Dù thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, nhưng tại hội nghị sơ kết ngành tài chính diễn ra sáng 7/7, lãnh đạo các địa phương vẫn thể hiện quyết tâm hoàn thành dự toán được giao năm 2020.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN mức cao nhất.

 

Với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, TP Hà Nội đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19, sớm thiết lập “trạng thái bình thường mới” và tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm, TP đã ban hành các văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để đẩy mạnh giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ DN và người dân ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm có hơn 12,6 nghìn DN thành lập mới, với tổng vốn đăng kí 175 nghìn tỷ đồng (ty giảm về lượng nhưng tang 5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ).

 

Thống kê cho thấy, tổng thu NSNN ước đạt hơn 143 nghìn tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách đia phương hơn 31.882 tỷ đồng (đạt 30,9% dự toán); chi thường xuyên thực hiện là 19.357 tỷ đồng (đạt 40% dự toán). Với kết quả này, cân đối ngân sách địa phương của TP Hà Nội được giữ vững, đảm bảo nguồn lực kịp thời cho công tác phòng chống dịch, thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Đáng chú ý, TP Hà Nội cũng đã thực hiện chủ động rà soát, đánh giá ảnh hưởn của dịch Covid-19  đến tăng trưởng kinh tế; xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách và các nguồn lực bù đắp giảm thu do ảnh hưởng của dịch; đảm bảo nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đồng thời đã cắt giảm chi thường xuyên (đợt 1) là 2.900 tỷ đồng để chủ động thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo cân đối ngân sách. TP Hà Nội cũng kịp thời thực hiện nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, kịp thời hỗ trợ DN và nhân dân vượt qua khó khan theo chính sách của Chính phủ. Kịp thời chỉ đạo rà soát, giãn, hoãn hơn 17.100 tỷ đông tiền thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn (chiếm khoảng 45% của cả nước). Đồng thời chi trả cho các đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo được TP triển khai ngay trong tháng 4 và tính đến nay đã đạt 99,9%; thực hiện hỗ trợ cho hơn 17 nghìn lao động mất việc làm, tạm hoãn, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch.

 

Khó khăn thách thực trong những tháng cuối năm là rất lớn, vì vậy TP  Hà Nội sẽ quyết liệt thực hiên đồng bộ hiệu quả chương trình kế hoạch cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN, tháo gỡ khó khăn cho DN, hoàn thành 100% DN áp dụng hoá đơn điện tử. Đồng thời, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, tiếp tục bù đắp số giảm thu (thu từ đất, các khoản thu khác của trung ương…); phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được Thủ tướng và Bộ Tài chính giao ở mức cao nhất.

 

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM: Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng quản lý nguồn thu

 

Tại TP HCM, thu ngân sách 6 tháng đầu năm là kết quả từ việc đầu tư sản xuất kinh doanh của DN từ năm 2019 là chủ yếu. Từ khi dịch Covid-19 diễn ra, TP HCM đã thực hiện đầy đủ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho DN và hộ dinh doanh. Nhờ đó đã có hơn 22 nghìn DN và 93 nghìn hộ kinh doanh dược gia hạn thuế. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn TP đạt hơn 165 nghìn tỷ đồng (đạt 40,21% so với dự toán và bằng 85,61% so với cùng kỳ). Cụ thể, số thu nội địa là 116.100 tỷ đồng (đạt 40,01% dự toán); số thu từ hoạt đọng xuất nhập khẩu đạt 48.100 tỷ đồng (đạt hơn 41,8%).

 

Về chi ngân sách, TP HCM đã thực hiện chi hơn 31.349 tỷ đồng (34% dự toán). Chi đầu tư công giải ngân hơn 14 nghìn tỷ đồng. Việc chi ngân sách của TP căn cứ theo định mức dự toán đã được phê duyệt và theo đúng quy định. Ngoài ra, do ảnh hưởng của Covid-19, TP  cũng thực hiện điều chỉnh giảm thu hơn 2.000 tỷ để dành toàn bộ cho kiểm soát dịch và các chính sách an sinh xã hội.

 

Từ nay đến cuối năm, TP HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tháo gõ khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhất dự toán thu ngân sách được giao. Để làm đưược điều đó, TP sẽ thực hiện các biện pháp khôi phục nhanh kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, tập trung vào thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo thu hút đầu tư; tăng cường các biện pháp bồi dưỡng quản lý nguồn thu, áp dụng chính sách gia hạn thuế nhưng vẫn đảm bảo thu đầy đủ. Đồng thời, có kế hoạch thanh, kiểm tra thuế theo từng ngành, đảm bảo chống gian lận thuế, gian lận thương mại.

 

Đặc biệt sẽ điều hành ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng chế độ, thực hành tiết kiệm, công tác trong và ngoài nước thông qua đẩy mạnh 90% hoạt động trực tuyến. Đặc biệt là các khoản chi mua sắm sẽ kiên quyết cắt phục vụ cho nhiệm vụ “kép”. 

 

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP  Hải Phòng: Không điều chỉnh bất cứ mục tiêu nào.

 

Tổng thu ngân sách của TP Hải Phòng 6 tháng đầu năm đạt trên 38 nghìn tỷ đồng, tương đương 38% dự toán, trong đó, thu nội địa đạt trên 13 nghìn tỷ đông ; thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 23 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách đại phương đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 58% kế hoạch được giao. Trong 2 tháng qua có gần 20 công trình được khởi công khánh thành có ý nghĩa quan trọng với phát triẻn kinh tế - xã hội của TP. Về công tác hỗ trợ người dân và DN, TP đã hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổn kinh phí hỗ trợ gần 400 tỷ đồng. Nhóm hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ nhận được hỗ trợ đầy đủ ngay trong tháng 7/2020.

 

Năm 2020 sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, TP Hải Phòng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao và không điều chỉnh bất cứ một mục tiêu nào đã đề ra.

 

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: Quyết tâm phấn đấu thu đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao

 

6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên đia bàn TP là 10.005 tỷ đồng (đạt 56,71% dự toán được giao), trong đó thu nôi địa đạt 5.391 tỷ (đạt 48,64% dự toán); thu xuất nhập khẩu được 410 tỷ đồng (đạt 46,4% so với dự toán). Về đầu ra, TP Cần Thơ chi ngân sách đạt 6.772 tỷ đồng (tăng 28,9% so với cùng kỳ), trong đó chi đầu tư từ ngân sách địa phương là 1.144 tỷ đồng và chi thường xuyên là hơn 2.000 tỷ đồng.

 

Mặc dù, lường trước những tháng cuối năm còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Cần Thơ quyết tâm phấn đấu thu đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Để đạt được mục tiêu đó, Cần Thơ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp mà Bộ Tài chính đề ra; đồng thời rà soát các sắc thuế, đánh giá tác động các chính sách ưu đãi, các khoản thu của năm 2020, đề ra các giải pháp để thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách.

 

Thuý Nga (ghi)

Gửi bình luận


Mã bảo mật