Phong trào thi đua là động lực để Cục Thuế Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Trong những năm qua, công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước luôn được ngành thuế Thanh Hóa quan tâm. Thông qua đó, đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.
 
 
Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành thuế, trong những năm qua phong trào thi đua của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện về mọi mặt. Theo đó ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ và sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tổ chức quần chúng như: phong trào xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phong trào đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, thu thuế giỏi, đảm việc nhà; phong trào người công chức giỏi - văn minh - lịch sự. Có thể nói, các phong trào thi đua đã cổ vũ động viên công chức người lao động trong toàn ngành đoàn kết khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Cụ thể trong giai đoạn 2016-2020, Cục Thuế đã liên tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, năm 2016 thu ngân sách đạt 11.900 tỷ đồng, bằng 137% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2017, thu đạt  11.494 tỷ đồng, bằng 123,4% so với dự toán. Năm 2018, thu đạt 16.518 tỷ đồng, bằng 125,7% dự toán, tăng 43,7% so với 2017. Và tính đến hết năm 2019, tổng thu ngân sách đã đạt trên 19.076 tỷ đồng, tăng 33% so với dự toán được giao.
 
Đáng chú ý, các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong 5 năm 2015-2019 đã có 480 đề tài khoa học và sáng kiến của Cục Thuế được Hội đồng sáng kiến ngành thuế công nhận, trong đó có 1 đề tài khoa học được Tổng cục Thuế công nhận đề tài khoa học cấp ngành và xếp loại giỏi; 29 sáng kiến cấp ngành thuế, trong đó có 1 sáng kiến xếp loại xuất sắc, 1 sáng kiến xếp loại giỏi, 22 sáng kiến xếp loại khá. Các sáng kiến cải tiến công tác quản lý thuế đã đóng góp thiết thực vào hoạt động thường ngay của đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Đặc biệt với phương châm cán bộ là gốc của mọi việc, muôn việc thành hay bại là do cán bộ tốt hay xấu, trong 5 năm qua, công tác tổ chức cán bộ luôn được Cục Thuế quan tâm. Trên cơ sở biên chế được giao, lãnh đạo Cục Thuế đã chủ động sắp xếp, bố trí, phân công hợp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Trong 2 năm 2019-2020, đã thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Cục Thuế đã giảm từ 15 phòng xuống còn 12 phòng; hợp nhất 25 chi cục thuế các huyện, thị xã, TP thành 12 chi cục thuế khu vực (giảm 13 chi cục); giảm 95 đội thuế (từ 177 xuống còn 82 đội). Về nhân sự, giảm 3 trưởng phòng, 13 chi cục trưởng và 95 đội trưởng. Với kết quả đó, Cục Thuế Thanh Hóa được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đánh giá là một trong 9 đơn vị có thành tích cao trong việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế. (với các đánh giá nổi bật là: tiên phong, tổ chức bài bản trong việc triển khai thực hiện; có số lượng chi cục thuế sáp nhập nhiều nhất; có tỷ lệ chi cục thuế hợp nhất nhiều nhất.
 
Ghi nhận những nỗ lực đã đạt được, trong 5 năm qua, Cục Thuế  Thanh Hóa luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, được Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính tặng giấy khen, bằng khen. Đảng bộ Cục Thuế Thanh Hóa luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.
 
Trong giai đoạn 2021-2025, để các phong trào thi đua yêu nước trở nên sôi nổi, thiết thực, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh  và hướng các phong trào thi đua vào các mục tiêu tập trung quản lý tốt nguồn thu trên địa bàn; thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí. phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao hàng năm. Cạnh đó các phong trào thi đua tiếp tục thúc đẩy triển khai tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế và quản lý nội bộ ngành tại các cơ quan, đơn vị. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách và xử lý vi phạm về thuế. Cùng với đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện khen thưởng kịp thời, nhằm động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến để công tác thi đua thực sự động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách./.
                                                                        Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật