Cục Thuế Hà Nội tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế

(TCT-online) Cục Thuế TP Hà Nội cho biết lũy kế đến tháng 6/2020, cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đối với 17.372 hồ sơ, trong đó đã kiểm tra hồ sơ gia hạn thuế GTGT theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP đối với 2.706 hồ sơ; 1.878 hồ sơ gia hạn thuế TNDN; 67 hồ sơ gia hạn thuế tiền thuê đất; 25 hồ sơ gia hạn thuế đối với hộ kinh doanh với tổng số tiền thuế đã kiểm tra gia hạn là 3.570 tỷ đồng.
 
 
Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong bối cảnh những tháng đầu năm 2020, khi đại dịch Covid diễn biến phức tạp, Cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo các Phòng thanh tra - kiểm tra, các Chi cục Thuế thay đổi hình thức, phương pháp quản lý theo hướng đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và chỉ thực hiện công việc này tại trụ sở người nộp thuế khi thực sự có dấu hiệu rủi ro về thuế. Cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế năm 2020, phân công rõ trách nhiệm của các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ công chức, chỉ đạo các đơn vị tăng cường chú trọng khâu phân tích yếu tố rủi ro tại trụ sở cơ quan thuế đối với các loại hồ sơ khai thuế đồng thời thu thập dữ liệu về người nộp thuế tại cơ quan thuế, kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nhận diện, phân tích cảnh báo đến người nộp thuế. Việc đẩy mạnh hình thức sử dụng khai thác các ứng dụng, công cụ hỗ trợ quản lý thuế và bộ tiêu chí rủi ro vào công tác kiểm tra đã từng bước chuyển biến, thay đổi để phù hợp với chủ trương giãn cách xã hội trong thời gian chống dịch, đồng thời cán bộ thực hiện kiểm tra kịp thời hướng dẫn NNT kê khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế.
 
Đặc biệt, đối với hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế đã chủ động rà soát, hướng dẫn và đôn đốc người nộp thuế thực hiện lập và gửi giấy đề nghị gia hạn ngay trong kỳ phát sinh số tiền được gia hạn, kiểm tra các căn cứ xác định đối tượng, thời gian áp dụng gia hạn đối chiếu với các quy định của pháp luật và các thông tin tại tờ khai của người nộp thuế; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi chi tiết số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn để thực hiện việc đôn đốc thu ngân sách khi hết thời gian gia hạn.
 
Đại diện Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, dịch bênh hiện nay đang được khống chế. Chính vì vậy, Hà Nội tiếp tục xác định công tác thanh, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Cục Thuế sẽ thường xuyên rà soát, bổ sung bộ tiêu chí rủi ro theo các chỉ tiêu tài chính, theo từng ngành nghề; đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện các công cụ hỗ trợ thanh tra, kiểm tra (TTR); đề xuất áp dụng giải pháp kết nối hóa đơn điện tử với công cụ hỗ trợ thanh tra kiểm tra trong công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra và đáp ứng yêu cầu cải cách của ngành thuế./.                                                                                 
                                                                                                                                                                                                        Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật