Cục Thuế Hà Nội: nhiều giải pháp hỗ trợ DN vượt qua khó khăn

(TCT-online) Trong những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các DN, cũng như số thu ngân sách. Điều này thể hiện rõ khi kết quả thu từ khu vực SXKD 4 tháng đầu năm thực hiện được 43.228 tỷ đồng, đạt 29,5% dự toán, bằng 88,8% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao năm 2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ vừa hỗ trợ DN, người nộp thuế (NNT) vượt qua khó khăn, vừa nuôi dưỡng nguồn thu.

 

 
 
Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế
Chia sẻ về những giải pháp hỗ trợ NNT khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội, Mai Sơn cho biết, ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 42/NQ-CP, Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện tuyên truyền kịp thời tới toàn thể CBCC thuộc Cục Thuế và 100% NNT trên địa bàn có kết nối địa chỉ email, đảm bảo mỗi CBCC đều nắm bắt và hướng dẫn NNT triển khai hiệu quả. Song hành với việc hướng dẫn chính sách, cơ quan thuế đã xây dựng cơ sở dữ liệu NNT thuộc trường hợp được gia hạn, được hỗ trợ; tập trung rà soát các điều kiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất để tổ chức hướng dẫn NNT nộp đơn đề nghị gia hạn qua hệ thống thuế điện tử. Cục Thuế cũng xây dựng ngay quy trình thực hiện, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn, đề nghị hỗ trợ của NNT toàn hệ thống; xây dựng các giải pháp quản lý rủi ro, các biện pháp kiểm tra, giám sát để đảm bảo chính sách gia hạn được áp dụng đúng đối tượng, nhanh chóng, hiệu quả, tránh các trường hợp lợi dụng chính sách gia để vi phạm pháp luật.
 
Trong quá trình thực hiện, Cục Thuế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình SXKD của NNT, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện đúng quy định. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng các kịch bản thu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất và các yếu tố có liên quan để kịp thời có giải pháp quản lý hiệu quả. 
 
Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN và Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 của Bộ Tài chính về triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14, đồng thời, tập trung thực hiện các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế không để xảy ra tình trạng DN lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. 
 
Kết quả đến ngày 11/5/2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã tiếp nhận 27.261 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của NNT trên địa bàn với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất đề nghị gia hạn hơn 8.623,6 tỷ đồng. Trong đó gia hạn đối với tổ chức, DN là hơn 8.604,5 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế GTGT là 1.742,6 tỷ đồng, tiền thuế TNDN là 6.225,3 tỷ đồng, tiền thuê đất là 636,6 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân kinh doanh là 19,1 tỷ đồng.
 
Quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách 2020
Theo Cục trưởng Mai Sơn để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tập trung triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Quản lý đầy đủ, kịp thời các đối tượng thu, khoản thu phải nộp ngân sách theo đúng quy định. Đồng thời, chủ động nắm bắt danh sách các đối tượng được áp dụng và số thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để có các biện pháp theo dõi, đôn đốc kịp thời ngay khi kết thúc thời hạn được gia hạn, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh. Cơ quan thuế cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với các sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã trên địa bàn nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc của DN, chủ đầu tư liên quan đến khoản nợ (chờ xử lý) về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước ngày 30/6/2020, để thúc đẩy việc nộp ngân sách trong thời gian sớm nhất.
 
Ngoài ra, Cục Thuế sẽ tích cực tham mưu với UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế các nội dung liên quan đến công tác quản lý thuế nhất là các giải pháp tháo kịp thời, hiệu quả những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, qua đó góp phần nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu thuế trong tương lai./.
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật