Cục Thuế Phú Thọ tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V

(TCT online) - Ngày 24/2/2020, Cục Thuế Phú Thọ tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V (năm 2020) và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025. 
 
 
Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, ông Phạm Bá Vinh – Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ  cho biết, trong 5 năm qua ngành thuế Phú Thọ đã phát động và triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Nội dung các phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN làm mục tiêu chủ yếu. Theo đó, 5 năm qua, ngành thuế Phú Thọ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với số thu NSNN năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, 2015 số thu NSNN đạt hơn 3.698 tỷ đồng, bằng 117% dự toán, tăng 13% so với năm trước; năm 2016 đạt 4.559 tỷ đồng, đạt 123% dự toán, tăng 23% so với năm trước; năm 2017 đạt hơn 5.994 tỷ đồng, bằng 128% dự toán, tăng 31% so với năm trước; năm 2018 đạt hơn 6.273 tỷ đồng, băng 108 dự toán, tăng 5% so với năm trước; năm 2019 đạt hơn 8.057 tỷ đồng, bằng 125% dự toán và tăng 28% so với năm trước. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua cũng hướng vào các nội dung cải cách TTHC, nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật thuế và giữ vững kỷ cương kỷ luật, đạo đức của cán bộ công chức; xây dựng và giữ gìn các giá trị "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới".
 
Đáng chú ý, kết quả các phong trào thi đua đã tạo nên động lực thúc đẩy cán bộ công chức phát huy sáng kiến cải tiến. Từ năm 2015 đến 2019, Hội đồng sáng kiến Cục Thuế đã xét và công nhận, xếp loại 304 sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong ngành. Đặc biệt, năm 2017 sáng kiến: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống ứng dụng quản lý thu các khoản thu liên quan đến đất đáp ứng Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và giải pháp kết nối mạng - liên thông giữa cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên môi trường trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ” đã được Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn là công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ tiêu biểu, được ghi nhận và công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017.
 
Với các phong trào thi đua, thời gian qua, ngành thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã được các cấp, ngành ghi nhận và biểu dương khen thưởng. Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2020 toàn ngành đã có 538 lượt tập thể và 3.629 lượt cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng ở các cấp. Trong đó, 46 lượt tập thể được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành tài chính; 15 lượt tập thể và 163 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen; 50 lượt tập thể và 392 lượt cá nhân đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng Giấy khen... 
 
Về nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025, ông Nguyễn Huy Hồng – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Phú Thọ cho biết, ngành thuế tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới 75 năm Ngày thành lập ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2020), 75 năm Ngày truyền thống ngành thuế và Đại hội thi đua ngành tài chính lần thứ V. 
 
Với ý nghĩa đó, Cục Thuế Phú Thọ tiếp tục phát động các phong trào thi đua với mục tiêu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020 và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh về nhiệm vụ thu NSNN hàng năm trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng đến năm 2021. Cục Thuế cũng xác định, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thuế; phát huy tối đa hiệu quả quản lý thuế theo chức năng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức cho cán bộ, công chức trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao
                                                            Bài, ảnh: Văn Học
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật