Ngành thuế Phú Thọ quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2020

(TCT online) - Nâng cao chất lượng thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; áp dụng đồng bộ các biện pháp thu nợ thuế; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện Luật Quản lý thuế mới, Nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ thuế, xóa tiền phạt, tiền chậm nộp... là những nội dung chính được ngành thuế Phú Thọ triển khai ngày từ những ngày đầu năm để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2020. 
 
 
Ông Phạm Bá Vinh – Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ cho biết, năm 2019 với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phấn đấu, nỗ lực của người nộp thuế và toàn thể CBCC thuế, tổng thu nội địa tính cân đối đạt 8.057 tỷ đồng, bằng 124,7% dự toán pháp lệnh và tăng 28% so cùng kỳ năm 2018. Đây là năm tiếp theo ngành thuế tỉnh vượt thu NSNN và là năm có số thu tăng cao nhất từ trước đến nay.  
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 công tác quản lý thuế vẫn còn một số hạn chế và nguyên nhân. Cụ thể, tổng nợ tính đến thời điểm 31/12/2019 vẫn tăng; chất lượng công tác kiểm tra của Chi cục Thuế tại trụ sở người nộp thuế đạt kết quả chưa cao; việc tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành trong công tác chống thất thu ngân sách ở một số chi cục thuế thì còn hạn chế.
 
Bước vào năm 2020 với cả những thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức, song ông Nguyễn Huy Hồng - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Phú Thọ cho rằng, tiếp nối truyền thống vẻ vang, ngành thuế Phú Thọ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu năm 2020, để thiết thực chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành tài chính - thuế. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, ngay trong những ngày đầu của tháng đầu năm, các đơn vị thuế tổ chức lập sổ bộ và thu lệ phí môn bài năm 2020 đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; điều tra, khảo sát và ấn định doanh thu tính thuế sát với doanh thu kinh doanh, đảm bảo mặt bằng thuế hộ khoán năm 2020 tăng so với sổ bộ 2019 tối thiểu từ 10%-12%. 
 
Cùng với đó, các đơn vị nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; tập trung kiểm thanh tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế như kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, XDCB, ưu đãi miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá...Đồng thời, các đơn vị trong ngành Thuế tiếp tục triển khai các chuyên đề chống thất thu ngân sách năm 2020; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thuế theo các chuyên đề chống thất thu đã đề ra, trong đó chú trọng quản lý thuế hộ kinh doanh ở các lĩnh vực XDCB tư nhân, ăn uống, giải khát, karaoke, kinh doanh vật liệu xây dựng, lâm sản. Áp dụng đồng bộ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ lớn và chây ỳ; tham mưu với lãnh đạo Cục Thuế, UBND tỉnh duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách các cấp để tăng cường công tác thu hồi nợ thuế. 
 
Một trong những giải pháp được các đơn vị triển khai xuyên suốt trong cả năm 2020 là triển khai thực hiện hiệu quả Luật Quản lý thuế mới; Nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ thuế, xóa tiền phạt, tiền chậm nộp; đăng ký thuế và xác nhận nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử; tiếp tục tuyên truyền về hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách./.
                                                                   Bài, ảnh: Văn Học
 

Tin mới

Các tin khác