Cục Thuế Quảng Bình: năm đầu tiên đạt số thu cao nhất

(TCT online) - Ngày 8/1/2020, Cục Thuế Quảng Bình tổ chức tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.
 
 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2019, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về kinh tế, song với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự cố gắng của người nộp thuế và nổ lực quyết tâm của ngành, công tác thuế trong năm 2019 đã đạt được kết quả khá cao. Cụ thể, Cục Thuế Quảng Bình đã thực hiện thu 5.622 tỷ đồng, đạt 153,4% dự toán, 127,1% dự toán phấn đấu của Tổng cục Thuế giao; 130,4% dự toán tỉnh giao và tăng 45,8% so cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì thu được 2.896,3 tỷ đồng, đạt 108,7% dự toán trung ương; 104,4% dự toán phấn đấu và tăng 24,1% so cùng kỳ. Có 10/15 khoản thu đạt và vượt dự toán năm là: thuế TNCN; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền thuê đất; thu tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ; phí, lệ phí; thu khác ngân sách; xổ số kiến thiết; thu hoa lợi công sản; thu cổ tức, LNĐC&LNST NSĐP hưởng 100%. Còn lại 5 khoản không đạt dự toán năm là: thu từ DNNN; thu từ DN có vốn ĐTNN; thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thuế bảo vệ môi trường; thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Toàn tỉnh 6/6 đơn vị đã hoàn thành vượt dự toán được giao cả về tổng số và tổng số trừ tiền sử dụng đất. Cụ thể: Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn (258,7%); Chi cục Thuế huyện Bố Trạch (211,8%); Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy (145,3%); Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa (133,4%);Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh (124,1%); Văn phòng Cục (100,9%).
 
Tại cuộc họp, Cục Thuế Quảng Bình cũng đã chỉ ra các vấn đề còn tồn tại cần được quan tâm chỉ đạo, giải quyết như thu ngân sách vượt dự toán và tăng so với cùng kỳ, song chưa đồng đều, một số khoản thu quan trọng chưa đạt dự toán năm. Vẫn còn thất thu thuế ở một số lĩnh vực, sắc thuế mặc dù đã chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp nhưng kết quả mang lại chưa cao. Chất lượng công tác thanh, kiểm tra tại DN có chuyển biến tích cực, nhưng ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế đã có cải tiến nhưng vẫn còn thiếu nhạy bén; việc thực hiện quy trình tuyên truyền - hỗ trợ ở một số Chi cục Thuế chưa đầy đủ và đúng quy định, hiệu quả chưa cao. 
 
 
Năm 2020, Cục Thuế Quảng Bình được Bộ Tài chính giao số thu 4.244 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 5.200 tỷ. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 một cách toàn diện, Cục Thuế đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến khai thác triệt để các nguồn thu, tăng cường công tác chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020; Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện với hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được của Cục Thuế Quảng Bình. Mặc dù là địa bàn gặp nhiều khó khăn so với các địa phương trong cả nước và có sự xáo trộn lớn về tổ chức, nhưng Cục Thuế đã phấn đấu đạt 19/21 chỉ tiêu. Đây cũng là năm đầu tiên Cục Thuế Quảng Bình đạt số thu ngân sách cao nhất, tăng 45% so với 2018, đạt được chỉ tiêu chung so với các địa phương trên toàn quốc. Do đó, Cục Thuế cần coi đây là điểm mốc quan trọng để làm động lực phấn đấu trong năm 2020. Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn cũng biểu dương Cục Thuế đã thực hiện khá tốt công tác cải cách, hiện đại hóa qua việc thực hiện tốt các dịch vụ nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử.
 
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2020, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn yêu cầu Cục Thuế Quảng Bình cần phân tích đánh giá những khó khăn, tồn tại trên địa bàn để báo cáo cấp ủy chính quyền cùng phối hợp thực hiện. Cục Thuế cần cam kết thực hiện 5 chỉ tiêu mà năm 2019 chưa thực hiện được. Đặc biệt, việc thu thuế đối với lĩnh vực ngoài quốc doanh; thuế đối với ngành khai khoáng và một số ngành, lĩnh vực khác trên cơ sở nghiên cứu, bàn thảo kỹ để xây dựng chỉ tiêu, giải pháp phù hợp nhằm chống thất thu thuế có hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nhưng cần lưu ý tới việc giám sát thanh kiểm tra để giảm tiêu cực, đồng thời giúp công tác thanh tra kiểm tra được tốt hơn. Cục Thuế cần phải đào tạo và đào tạo lại cán bộ thuế bằng nhiều hình thức để phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn; thường xuyên giáo dục và nhắc nhở cán bộ phải văn minh, lịch sự, tác phong làm vệc chuyên nghiệp để luôn tạo hình ảnh tốt người cán bộ thuế khi tiếp xúc với người nộp thuế./.
                   HỒNG CHUYÊN
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật