Yên Bái thu nội địa đạt trên 3.258 tỷ đồng

(TCT online) Năm 2019, Yên Bái được giao dự toán thu ngân sách là 2.040 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.545 tỷ đồng, bằng 158% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa đạt trên 3.238 tỷ đồng, bằng 161% dự toá, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.
 
                  
Theo đánh giá của Cục Thuế Yên Bái, công tác thu ngân sách năm 2019 được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đó là nền kinh tế của tỉnh có những bước tăng trưởng khá, các chỉ tiêu KT-XH trên địa bàn đều tăng trưởng. Bên cạnh đó cũng có những khó khăn tác động đến nhiệm vụ thu, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là thời tiết, thiên tai, khí hậu xảy ra biến động bất thường đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến các nguồn thu lớn của tỉnh Yên Bái như lĩnh vực sản xuất thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và chế biến nông, lâm sản... đã làm giảm thu hàng trăm tỷ đồng, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại cũng đã gây khó khăn trong công tác phát triển các qũy đất, bán đấu giá để thu cho ngân sách nhà nước. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng hành ủng hộ của DN, doanh nhân và nhân dân trong tỉnh, cộng với tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế nên thu ngân sách của tỉnh Yên Bái đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.545 tỷ đồng, bằng 158% so với dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa do ngành thuế quản lý đạt 3.258 tỷ đồng, bằng 161% dự toán, tăng 12.3% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các nguồn thu đều đạt và vượt so với dự toán tỉnh giao, đặc biệt có 4 nguồn thu đạt từ 130% trở lên như: thu từ liên doanh đạt 139% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 185%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 190% dự toán; thu khác ngân sách đạt 312% dự toán.
 
Để đạt được kết quả nêu trên, ngành thuế Yên Bái đã thường xuyên rà soát các nguồn thu, tổng hợp và giao chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 cho các đơn vị đảm bảo theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh. Cơ quan thuế đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế đúng quy định; Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ cho cộng đồng xã hội, chú trọng phân loại người nộp thuế để có cơ chế tuyên truyền, hỗ trợ, đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn 100% so với số phải kê khai nghĩa vụ theo quy định. Đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử đảm bảo thực chất; 100% hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu và đầu tư nhận và trả theo phương thức điện tử góp phần thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4.
 
Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đẩy mạnh và triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế trong đó tập trung vào các DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các DN được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, các DN kinh doanh thương mại điện tử, các DN có phát sinh thuế nhà thầu, các hoạt động chuyển nhượng vốn. Tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản phải thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào ngân sách nhà nước. Để giảm nợ đọng thuế, cơ quan thuế đã thực hiện đôn đốc, thu hồi nợ thuế, giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể, chi tiết tới từng đội thuế và từng cán bộ thuế; thực công khai thông tin người nộp thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Ngoài ra, ngành thuế cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác cả năm, cụ thể, hợp lý và tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo hoàn thành các chương trình công tác đúng tiến độ. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 theo đúng kế hoạch và chương trình; Chủ động phối hợp với các Sở, Ngành trong tỉnh nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính có liên quan và các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN... 
 
Bước sang năm 2020, tỉnh Yên Bái được giao dự toán thu ngân sách là 2.520,5 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách. Để thực hiện được mục tiêu này ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm dương lịch, Cục Thuế sẽ xây dựng, chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh những giải pháp thu ngân sách hiệu quả, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tái cơ cấu lại kinh tế, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ DN, chủ động đồng hành cùng DN để tháo gỡ khó khăn, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách địa phương. Cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục giảm giờ khai, nộp thuế đáp ứng theo nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, người lao động tại cơ quan thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh thực hiện “10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành thuế”; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, quyết tâm hành thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2020./.
 
                                                                        Đào Đức Thủy 

Gửi bình luận


Mã bảo mật