Chi cục Thuế khu vực TP Ninh Bình - Hoa Lư: Nhiều kết quả đạt được trong năm 2019

(TCT online) - Năm 2019, Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư (Cục Thuế Ninh Bình) đã đạt kết quả tích cực. Theo đó, thu ngân sách trên địa bàn TP Ninh Bình - Hoa Lư năm 2019 ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, vượt 137% dự toán HĐND tỉnh giao. 
 
CCT Khu vực TP Ninh Bình - Hoa Lư ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2020
 
Trong đó, số thu từ thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách ước đạt trên 722 tỷ đồng, vượt 53% dự toán; thu từ hoạt động xổ số được trên 1,5 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 1.276 tỷ đồng, vượt 245% dự toán;  6/6 đội thuế đều hoàn thành vượt dự toán được giao. Cụ thể, địa bàn TP Ninh Bình tổng thu ngân sách ước đạt trên 1.779 tỷ đồng vượt 151% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 98% so với năm trước. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí ước đạt trên 638 tỷ đồng, tuy mới bằng 98% so với năm trước, nhưng đã vượt 57% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 1.141 tỷ đồng,  bằng 98% so với năm trước, nhưng đã vượt 280% dự toán tỉnh giao.  Địa bàn huyện Hoa Lư, tổng thu ngân sách ước đạt trên  221 tỷ đồng vượt 62% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 41% so với năm trước. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách ước đạt trên 84,7 tỷ đồng, vượt 30% dự toán, tăng 17% so với năm trước;  thu tiền sử dụng đất đạt 135 tỷ đồng.
 
Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa trên địa bàn cũng đạt kết quả nổi bật. Đến nay, tỷ lệ khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử toàn đơn vị đều đạt tỷ lệ 98%. Đơn vị cũng thực hiện tốt việc hoàn thuế điện tử và tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Điểm nổi bật khác là công tác tổ chức bộ máy quản lý được sắp xếp lại khoa học, tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện phục vụ tốt hơn nữa cho người nộp thuế.
 
Với kết quả đã đạt được, bước sang năm mới 2020, CCT khu vực TP Ninh Bình -Hoa Lư tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thuế, Cục Thuế, cấp uỷ, UBND TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư về công tác thu NSNN. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Cục Thuế và các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo thu cân đối ngân sách trên địa bàn từ thuế, phí, lệ phí vượt dự toán pháp lệnh được giao từ 5% trở lên.
 
Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu đạt tiến độ thấp, tăng trưởng không cao, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Nâng cao chất lượng hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế; tổ chức tập huấn các chính sách thuế gắn với thực hiện đối thoại, giải đáp chính sách thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. 
                                                 Mai Xuân Long  (Chi cục trưởng CCT TP Ninh Binh - Hoa Lư)
 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật