Cục Thuế TP HCM còn phải thu 37.800 tỷ đồng trong tháng cuối năm

(TCT online) - Theo báo cáo của Cục Thuế TP HCM, đến hết tháng 11, số thu nội địa trên địa bàn đã thực hiện 232.350 tỷ đồng, đạt 85,32% dự toán, tăng 8,42% so với cùng kỳ; số thu từ dầu thô được 20.173 tỷ đồng, đạt 112,07% dự toán, giảm 8,39% so với cùng kỳ. Tính ra, Cục Thuế TP HCM còn phải thu 37.802 tỷ đồng trong tháng 12 này mới có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách cả năm (290.325 tỷ đồng). 
 
 
Cục Thuế TP HCM cho biết, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhưng tập thể cán bộ công chức thuế đang nêu cao quyết tâm và đề ra các biện pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành. Theo đó, Cục Thuế TP yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung đôn đốc thu sát thực tế sản xuất kinh doanh của các DN. Đẩy mạnh công tác rà soát việc kê khai nộp thuế để có biện pháp tăng cường quản lý, đồng thời theo dõi tiến độ giải quyết các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến các khoản thu lớn trên địa bàn để kịp thời đôn đốc nộp vào NSNN.
 
Đối với công tác quản lý hộ cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế đang chỉ đạo rà soát, nhất là đối với lĩnh vực thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ; quyết liệt chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế và đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đối với hộ cá nhân sử dụng hóa đơn quyển. 
 
Về quản lý các khoản thu từ đất, Cục Thuế TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính rà soát tất cả dự án, các nguồn thu từ đất; đồng thời rà soát việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước trên địa bàn; khai thác đầy đủ, kịp thời các nguồn thu phát sinh vào NSNN. Đối với các nguồn thu khác, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính để theo dõi các khoản thu từ tài khoản của các cơ quan nhà nước; phối hợp với Vụ Kê khai, Vụ Doanh nghiệp lớn của Tổng cục Thuế theo dõi các khoản thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DN trung ương, khoản thu từ tiền sử dụng đất của các DN Bộ Quốc phòng. 
 
Đề ra mục tiêu phấn đấu thu nợ thuế trong tháng cuối năm đạt tối thiểu 1.500 tỷ đồng, Cục Thuế TP HCM đã giao nhiệm vụ đôn đốc thu nợ thuế cho từng lãnh đạo cục, phòng, chi cục thuế và đến từng tổ, đội, công chức làm việc với các DN nợ thuế để kịp thời xử lý từng khoản thu, không để phát sinh nợ mới, kéo giảm số nợ so với tháng trước. Đối với công tác thanh kiểm tra thuế, riêng trong tháng 12, Cục Thuế phấn đấu tăng thu tối thiểu 2.116 tỷ đồng, trong đó nộp tối thiểu vào NSNN 1.600 tỷ đồng.
 
Theo lãnh đạo Cục Thuế TP HCM, những ngày cuối năm 2019, toàn ngành quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ thanh kiểm tra đã được Tổng cục Thuế phê duyệt. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị bổ sung nhân sự cho công tác thanh kiểm tra; đẩy mạnh chống thất thu, tăng cường thanh kiểm tra các chuyên đề, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, gian lận thuế cao; chú trọng công tác rà soát, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, trong đó chú ý đến phân tích rủi ro hồ sơ khai thuế, đẩy mạnh thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; đôn đốc nộp kịp thời vào NSNN các khoản truy thu và phạt theo quy định.
Bài & ảnh: Nguyên Phạm

Tin mới

Các tin khác