Thu nội địa 10 tháng đạt 88,3% dự toán

 
(TCT online) Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban diễn ra vào ngày 4/11, Tổng cục Thuế cho biết, 10 tháng năm 2019, những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế cộng với các giải pháp quyết liệt của ngành thuế đã giúp tổng thu ngân sách nội địa đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán, tăng 12% cùng kỳ năm 2018.
 
 
Báo cáo của Tổng cục Thuế nêu rõ, hầu hết các khoản thu đều có mức tăng trưởng khá, trong đó thu từ dầu thô ước đạt 107,9% dự toán; thu nội địa ước đạt 87,5% dự toán và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn ngành có 11/18 khoản thu sắc thuế đạt trên 83% dự toán, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 12%.
 
Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, để có được kết quả trên, toàn ngành thuế đã triển khai toàn diện các giải pháp tăng cường quản lý, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Theo đó, các đơn vị đã thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của DN để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Tính đến cuối tháng 10, hệ thống quản lý thuế ghi nhận số DN đang hoạt động kinh doanh là 751.917, tăng 54.322 DN so với thời điểm cuối năm 2018. Cơ quan thuế đã thực hiện 71.323 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn ngành đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018.
 
 
Cùng với đẩy mạnh việc quản lý, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách, cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên chú trọng công tác cải cách hành chính,  tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Theo đó, rất nhiều ứng dụng công nghệ thông tin đã được đưa vào vận hành để cắt giảm, đơn giản hóa quy trình quản lý và tạo thêm dư địa để cải cách thủ tục hành chính. Đơn cử như, thời gian DN Việt Nam chuẩn bị nộp thuế GTGT bao gồm lập bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo tờ khai thuế GTGT đã giảm khoảng 90 giờ (từ 212 còn 122 giờ). Thời gian kê khai thuế TNDN giảm từ 5 lần xuống 1 lần. Những cải cách về thể chế và thủ tục hành chính thuế đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận.Trong báo cáo môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới công bố ngày 24/10/2019, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019.
 
Sau khi nghe báo cáo của văn phòng và ý kiến tham gia của các vụ, đơn vị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được thì số thu ngân sách ở một số khu vực như DN đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh chưa đảm bảo tiến độ, do đó, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong 2 tháng cuối năm các vụ đơn vị, cần rà soát theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, kết hợp, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế, để có phương án chỉ đạo, đôn đốc kịp thời, hàng tuần phải có báo cáo kết quả với Tổng cục Thuế.
 
Về công tác quản lý nợ, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, số nợ vẫn ở mức cao, do đó, các vụ đơn vị cần tập trung phân tích, định danh các DN nợ lớn từ 50-100 tỷ đồng để có giải pháp đôn đốc phù hợp như chủ động gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho DN, áp dụng các biện pháp công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ nay đến 26/11, các đơn vị cần tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu để báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách. Đối với công tác thanh, kiểm tra, toàn ngành cần đẩy mạnh kiểm tra các DN lớn có rủi cao về thuế, các DN còn dư địa để khai thác tăng thu, đồng thời cần đôn đốc ngay vào ngân sách những khoản đã có kết luận thanh, kiểm tra. Bên cạnh đó, cần rà soát và thực hiện ngay các kết luận của thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước.
 
Đặc biệt nhân lên kết quả cải cách thể chế và thủ tục hành chính thuế đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận, các vụ đơn vị cần tiếp tục rà soát nâng cấp các thủ tục hành chính thuế từ cấp độ 1,2 lên mức độ 3,4 để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất kinh doanh, . Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc xây dựng 4 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị để triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng. Các đơn vị cần tổ chức đánh giá lại kết quả cải cách thuế giai đoạn 2019-2020 và chuẩn bị xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 để tiếp tục tiến trình cải cách thuế./.                                 
Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật