Cục Thuế Thanh Hóa: Hiệu quả từ thanh kiểm tra thuế

(TCT online)  - Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, đến 20/7/2019, đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 249 cuộc; thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 73 doanh nghiệp. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã thực hiện truy thu, truy hoàn, xử phạt trên 156,3 tỷ đồng.
Truy thu, truy hoàn, xử phạt 156,3 tỷ đồng
Ông Ngô Đình Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, năm 2019, đơn vị được Tổng cục Thuế giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra 1.319 doanh nghiệp (DN), trong đó, thanh tra 250 DN; kiểm tra 1.069 DN. 
 
Cơ quan thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu cho ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn
 
“Ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Thanh Hóa đã tiến hành lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thông qua việc phân tích các hồ sơ thuế có dấu hiệu rủi ro lớn, ở các hoạt động có tính chất giao dịch liên kết; các DN có hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm; DN phát sinh chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, chuyển nhượng dự án bất động sản; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử…” – ông Hùng nói.
 
Đến nay, Cục Thuế Thanh Hóa đã kiểm tra được 3.997 lượt hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Qua kết quả kiểm tra, số thuế được điều chỉnh tăng 33,9 tỷ đồng. Cục thuế cũng hoàn thành 249 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế .
 
Cục thuế thực hiện thanh tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 73 DN. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định truy thu, truy hoàn, xử phạt 156,3 tỷ đồng. Trong đó, truy thu, xử phạt 53,8 tỷ đồng; truy hoàn 102,5 tỷ đồng.
 
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị cũng đã đề nghị DN ghi giảm lỗ trên 36,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 39,4 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra nội bộ cũng được Cục Thuế Thanh Hóa đặc biệt quan tâm. Ông Ngô Đình Hùng cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm 2018 chuyển sang 6 đơn vị. Đã ban hành và thực hiện 17 quyết định kiểm tra nội bộ năm 2019. Trong đó: có 4 cuộc kiểm tra chéo tại các phòng thuộc cục thuế; có 3 cuộc kiểm tra tại các chi cục thuế, có 10 cuộc kiểm tra tại các đội thuế thuộc chi cục thuế. Số cuộc kiểm tra đã kết thúc 17 cuộc.
 
Cũng nhờ công tác kiểm tra nội bộ được đổi mới, nâng cao chất lượng thông qua việc áp dụng phương thức kiểm tra nội bộ theo hướng điện tử hóa… Qua đó, đã giúp đơn vị phân tích và phát hiện các rủi ro trong công tác quản lý thuế, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Tập trung vào ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về thuế
 
Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, ông Ngô Đình Hùng cho biết, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế”; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Giám sát khai thuế tài nguyên đối với các DN có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh”; tập trung thanh tra, kiểm tra vào các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro cao về thuế; gắn trách nhiệm công chức với việc đôn đốc thu nộp vào ngân sách số tiền tăng thêm sau kết luận thanh tra, kiểm tra.
 
Cùng với việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Qua công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thuế Thanh Hóa đã giải đáp cho người dân, người nộp thuế hiểu và nắm bắt được pháp luật, đồng thời chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho DN của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho DN phát triển, tạo sự hài lòng của người nộp thuế.
 
Đồng thời, Cục Thuế Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, chi cục thuế theo dõi và đôn đốc người nộp thuế còn nợ đọng tiền thuế, tiền phạt, truy hoàn qua thanh tra, kiểm tra để nộp vào ngân sách nhà nước kịp thời; giao chỉ tiêu phấn đấu số tiền thuế truy thu qua thanh tra, kiểm tra thuế và đôn đốc nộp vào ngân sách.
 
Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra bằng phương thức điện tử đối với sắc thuế thu nhập cá nhân; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giám sát hoạt động các đoàn thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thông qua phần mềm "Nhật ký thanh tra, kiểm tra".
 
Ngoài ra, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục tăng cường phối hợp với thanh tra tỉnh, kiểm toán nhà nước trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tránh chồng chéo, gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
 
Đồng thời, cục thuế giao chi cục thuế các huyện, tăng cường phối hợp với phòng tài chính - kế hoạch xây dựng quy chế phối hợp để trao đổi thông tin, cung cấp dữ liệu, xác định các đối tượng có đăng ký kinh doanh để quản lý thuế, đảm bảo quản lý đúng với thực tế DN, hộ có hoạt động kinh doanh./.
Văn Tuấn
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật