Thanh Hóa ngừng sử dụng hệ thống khai thuế điện tử (iHTKK) chuyển sang hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax)

(TCT online) -  Từ ngày 06/05/2019 các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sử dụng hệ thống thuế điện tử (eTax) tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn thay thế cho hệ thống khai thuế (http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và nộp thuế (http://nopthue.gdt.gov.vn) để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử (đối với doanh nghiệp sử dụng chữ ký số).
 
 
Người nộp thuế đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên hệ thống thuế điện tử (eTax) như sau:
 
- Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử (ví dụ người nộp thuế có mã số thuế là: 0100231226 và mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử là: 123456). Người nộp thuế đăng nhập vào dịch vụ thuế điện tử (eTax) bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), và mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử: 123456) để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế, Hoàn thuế, Nộp thuế, Tra cứu, Quản lý và phân quyền tài khoản, Hỏi đáp. Từ tài khoản này, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý theo chức năng).
 
- Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử nhưng chưa đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử (ví dụ người nộp thuế có mã số thuế  là: 0100231226 và mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử là: 123456). Người nộp thuế đăng nhập vào dịch vụ thuế điện tử (eTax) bằng tài khoản: MST (ví dụ: 0100231226), và mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử: 123456) để sử dụng dịch vụ Khai thuế, Hoàn thuế, Tra cứu, Hỏi đáp.
 
Đối với người nộp thuế lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn
 
Lưu ý: Dịch vụ thuế điện tử (eTax) hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Chrome.
Liên hệ hỗ trợ:
+ Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế: (0237) 666 1034 - (0237) 3 915 219
+ Phòng Tin học:  (0237) 3 850 353
Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo để Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân trên địa bàn được biết và thực hiện./.
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật