Thanh Hoá: nhiều lĩnh vực thu vượt 50% dự toán năm

(TCT online) - Theo Cục Thuế Thanh Hoá, thu ngân sách nội địa trên địa bàn trong nửa đầu năm đạt 8.199 tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.
 
 
Cụ thể, khu vực DNNN trung ương có số thu đạt 833 tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, Tổng công ty phát điện 1 nộp 36,474 tỷ đồng; Nhà máy ôtô Veam nộp 21,849 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn nộp 11,625 tỷ đồng. Một số DN khác có số thu nộp đạt cao là Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa nộp ngân sách 223,9 tỷ đồng, do thuế TTĐB thuốc lá tăng từ 70% lên 75% từ 1/1/2019 theo lộ trình; Công ty CP bia Thanh Hóa nộp gần 166 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, do sản lượng tiêu thụ 6 tháng tăng 12% so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số lĩnh vực khác cũng có tốc độ thu khá so với dự toán như thuế TNCN đạt 67%; lệ phí trước bạ đạt 52%; phí và lệ phí đạt 51%; thu tiền sử dụng đất đạt 81% và thu tiền cho thuê mặt đất lên tới 112% dự toán, do Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp tiền thuê đất một lần 62 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, trong nửa đầu năm cũng có một số khoản chưa đạt kế hoạch như khu vực DNNN địa phương mới đạt 33% dự toán do Công ty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn chuyển từ lĩnh vực DNNN địa phương sang DNNN trung ương. Tương tự, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài thu đạt 48,6% dự toán, do sự cố mất điện trong tháng 3 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Dự báo thu thuế TTĐB cả năm chỉ đạt 3.110 tỷ đồng, giảm 279 tỷ đồng so với dự toán. 
 
Để bù đắp hụt thu, Cục Thuế Thanh Hoá đã phối hợp với các ban ngành trên địa bàn tập trung thanh tra, chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh, nhất là các lĩnh vực dịch vụ, khách sạn. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường và Sở Giao thông vận tải xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý. Đối với nội bộ ngành, để đạt hiệu quả trong thanh kiểm tra, cơ quan thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là kiểm tra bằng phương thức điện tử đối với thuế TNCN, thuế GTGT; triển khai giám sát hoạt động các đoàn thanh kiểm tra tại trụ sở, thông qua phần mềm nhật ký thanh kiểm tra. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã kiểm tra gần 4.250 hồ sơ, thu vào NSNN hơn 10 tỷ đồng. Công tác kiểm tra hoàn thuế cũng được thực hiện đối với 19 hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế, số thuế không được hoàn trên 11 tỷ đồng, riêng Công ty TNHH điện Nghi Sơn là 8,7 tỷ đồng; kiểm tra sau hoàn thuế đối với 2 DN, số tiền thu hồi cho ngân sách 102 triệu đồng. 
 
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Thanh Hoá đã yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các DN trọng điểm để đôn đốc kịp thời thuế TNDN, GTGT và thuế tài nguyên; khẩn trương đánh giá tổ chức thực hiện và triển khai đề án giám sát hồ sơ khai thuế đối với các DN khai thác tài nguyên, khoáng sản. Ngoài ra, Cục Thuế sẽ phối hợp với Sở Xây dựng Thanh Hóa xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động xây dựng và quy chế phối hợp với các huyện, thị xã, TP trong chỉ đạo thu ngân sách để chủ động điều hành thu, đặc biệt là khi triển khai chi cục thuế khu vực
Minh Huệ
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật