Hợp nhất 04 chi cục thuế huyện thuộc Cục Thuế Phú Yên

(TCT online) Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính, ngày 19/7/2019, Cục Thuế tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Yên.
 
Theo đó, Cục Thuế Phú Yên hợp nhất 04 chi cục thuế thành 02 chi cục thuế khu vực, cụ thể: Chi cục Thuế huyện Sông Hinh và Chi cục Thuế huyện Sơn Hòa hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh – Sơn Hòa (trụ sở đặt tại huyện Sông Hinh), Chi cục Thuế huyện Tuy An và Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân (trụ sở đặt tại huyện Tuy An).
 
Như vậy, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đến nay, Cục Thuế đã sắp xếp giảm 01 đầu mối cấp phòng  và 02 đầu mối cấp Chi cục Thuế và giảm 26 đầu mối cấp đội thuế (từ 68 đội thuế xuống còn 42 đội thuế).
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Công Văn Lãnh, Phó Cục trưởng phụ trách cục thuế nhấn mạnh: các chi cục thuế khu vực phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 và những năm tiếp theo.
 
Cũng tại hội nghị, Cục Thuế đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các chi cục thuế khu vực để các đơn vị này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 05/8/2019. Thay mặt hai chi cục thuế khu vực, đ/c Lê Anh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh – Sơn Hòa hứa sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Cục Thuế Phú Yên là 1 trong 16 đơn vị trong cả nước thực hiện triển khai việc sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế cấp quận, huyện để thành lập chi cục thuế khu vực đợt II năm 2019 theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, qua đó đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp.
                                                                                 Thanh Hương

Gửi bình luận


Mã bảo mật