Mỗi ngày, Cục Thuế Hà Nội cần phấn đấu thu 1.000 tỷ đồng

(TCT online) Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Cục Thuế Hà Nội.
 
Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 17,4%
 
Báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác thuế diễn ra vào ngày 16/7, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Viên Viết Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 124.107 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Các chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản đều đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 17,4% so với cùng kỳ, trong đó, thu từ khu vực DN nhà nước tăng 24,9%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 18,3%. Đáng chú ý, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành tiến độ thu 6 tháng đầu năm trong bối cảnh các khoản thu từ đất giảm mạnh (giảm 52,3% so với cùng kỳ, trong đó tiền sử dụng đất giảm 59,5% so với cùng kỳ).
 
 
Theo Phó cục trưởng Viên Viết Hùng, có được kết quả trên là do Cục Thuế luôn nghiêm túc triển khai đầy đủ, có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ về cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục duy trì, thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử”. Cơ quan thuế các cấp đã duy trì, vận hành có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế như: kê khai qua mạng; nộp thuế điện tử; triển khai tốt khai thuế điện tử đối với hộ cho thuê nhà; trao đổi thông tin với người nộp thuế bằng phương thức điện tử; tiếp tục triển khai, đề xuất mở rộng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai biên lai thuế điện tử; hoàn thuế điện tử.
 
Cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho các DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, Cục Thuế đã tăng cường công tác kiểm soát việc kê khai thuế, kịp thời phát hiện các trường hợp khai thuế không đúng, không đủ để có biện pháp chấn chỉnh. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ khai thuế luôn đạt trên 95%, trong đó số hồ sơ đúng hạn đạt xấp xỉ 97% số đã kê khai.
 
Để đảm bảo nguồn thu ngân sách, cục thuế đã tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra thuế theo phương thức nhận diện rủi ro hồ sơ khai thuế ngay tại trụ sở cơ quan thuế, 100% các DN đều được phân tích rủi ro trước khi ban hành quyết định thanh, kiểm tra. Nhờ đó, toàn ngành đã hoàn thành 7.494 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 45,1% kế hoạch được giao. Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 1.191,5 tỷ đồng.
 
Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được Cục Thuế TP Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức lớn, nên ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã có văn bản thông báo nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thu nợ chi tiết tới từng phòng, chi cục thuế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế; thực hiện phân loại chính xác số tiền nợ theo từng tiêu chí để thực hiện tốt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng. Cơ quan thuế đã tham mưu với UBND TP tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế. Kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ đọng thuế, nhất là biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của cơ quan thuế danh sách các đơn vị nợ tiền thuế. Kết quả đến hết 6 tháng, cơ quan thuế đã thu hồi và xử lý 3.159 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, đóng góp quan trọng trong kết quả thu ngân sách của toàn ngành.
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã sắp xếp lại bộ máy. Đến nay, tại cấp cục thuế đã cắt giảm từ 24 phòng xuống còn 21 phòng. Tại cấp chi cục thuế đã hoàn thành việc sắp xếp 26 chi cục thuế (còn 4 chi cục thuế đang tiến hành sắp xếp). Sau khi sắp xếp xong 26 chi cục thuế, tổng số đội thuế tính đến ngày 1/06/2019 còn 273 đội thuế, giảm 39 đội thuế so với trước khi sắp xếp năm 2018. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục cắt giảm 15 đội thuế.
 
 
Phấn đấu mỗi ngày thu 1.000 tỷ đồng
 
Sau khi lắng nghe báo cáo cũng như tham luận đóng góp ý kiến của các đơn vị, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản đã biểu dương những thành tích của Cục Thuế Hà Nội đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cơ quan thuế cần rà soát lại toàn bộ các dự án mà TP đã giao đất nhưng chậm triển khai, từ đó phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đối với các dự án vi phạm luật đất đai, chủ đầu tư không đủ năng lực phải kiên quyết thu hồi. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần chủ động phối hợp tốt với các sở, ban ngành của TP để đôn đốc các khoản thu nộp ngân sách, kể cả các khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Bên cạnh đó, để giảm nợ ảo, Cục Thuế cần rà soát lại tất cả các khoản nợ thuế; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị đối với các khoản nợ thuế, từ đó chủ động đề xuất các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. Đối với các khoản thuế không thể thu hồi cần kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có giải pháp khoanh nợ, xóa nợ.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ, công chức của văn phòng cục, cũng như 30 chi cục thuế quận, huyện phải thực sự nỗ lực, xem nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, từ đó có những giải pháp đồng bộ, bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý, phấn đấu hoàn thành vượt mức 5% dự toán được giao.
 
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng, mặc dù số thu 6 tháng đầu năm của Hà Nội đạt tiến độ dự toán, tuy nhiên một số khoản thu từ đất còn thấp, kéo theo nhiều khoản thu khác như thuế GTGT, TNDN, TNCN, lệ phí trước bạ đều giảm. Tình hình nợ thuế còn diễn biến phức tạp. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó tổng thu ngân sách cần vượt 5% và các khoản thu nội địa trừ đất và lợi nhuận còn lại tại các DN tối thiểu phải đạt dự toán thì mỗi ngày Cục Thuế Hà Nội phải phấn đấu thu tối thiếu 1.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, lãnh đạo cục thuế và các chi cục thuế cần tham mưu với UBND TP và phối hợp chặt sẽ với các sở ban, ngành của Hà Nội để quản lý sát các tổ chức cá nhân nộp thuế, từ đó có giải pháp đôn đốc thu nộp phù hợp. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương về phương án hợp nhất các chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực, đảm bảo việc cải cách tổ chức bộ máy nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao./.
 
         Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật