Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu thu hơn 33.000 tỷ đồng vào ngân sách

(TCT online) - Báo cáo của Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính đến hết tháng 6, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 33.077,5 tỷ đồng, bằng 60,8% dự toán và tăng 2.382 tỷ đồng (7,8%) so với cùng kỳ 2018. Trong đó, ước thu dầu thô là 14.400 tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán; thu ngoài dầu là 18.677 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ. 
 
 
Trong 16 chỉ tiêu thu, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ dự toán. Trong đó, có 12/16 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2018 là thu từ khu vực DNNN trung ương, DN có vốn ĐTNN, ngoài quốc doanh, thu từ hoạt động xổ số, thuế TNCN, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế và thu khác ngân sách.
 
Đánh giá nguyên nhân một số khoản thu, sắc thuế đạt và vượt tiến độ, đại điện Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, khu vực DNNN trung ương ước thu 3.636 tỷ đồng, đạt 65,4% dự toán, tăng 63,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế tài nguyên của khu vực này ước đạt 1.685 tỷ đồng, bằng 766,3% dự toán và tăng 1.594 tỷ đồng so với cùng kỳ, do có 1.573 tỷ đồng tài nguyên khí ẩm của Tập đoàn dầu khí nộp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, thu ngoài quốc doanh ước được 1.929 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán và tăng 17,8% so với cùng kỳ, do một số DN có số nộp cao hơn cùng kỳ như Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải ước nộp 200 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 71 tỷ đồng); Tổng Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng ước nộp 121,9 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 37,4 tỷ đồng), Chi nhánh Công ty CP thép Pomina nộp 20 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 8,7 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV tôn Hoa Sen nộp 33,5 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 4,9 tỷ đồng). Khoản thuế TNCN ước thu 1.570 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ, do một số DN nộp cao hơn cùng kỳ như Liên doanh Vietsovpetro và các đơn vị trực thuộc nộp tăng 132,2 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải nộp tăng 32 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, do tăng lệ phí trước bạ đất và ôtô, nên khoản thu lệ phí trước bạ ước được 380 tỷ đồng, đạt 67,9% dự toán, tăng 47,3% so với cùng kỳ 2018. Phí, lệ phí ước thu 700 tỷ đồng, đạt 51,9% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ chủ yếu do Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu nộp phí thuộc lĩnh vực đường biển tăng 66,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền sử dụng đất ước thu 697,5 tỷ đồng, đạt 116,3% dự toán; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 205,6% dự toán và thu khác ngân sách đạt 119,7% dự toán. 
 
Trên cơ sở kết quả đạt được trong nửa đầu năm, để phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm 2019, Cục Thuế Bà Rịa Vũng Tàu xác định, sẽ tiếp tục khai thác nguồn thu, đặc biệt chú trọng các khoản thu, các đơn vị có số thu lớn; quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế, các hợp đồng nhà thầu, các nhà đầu tư mới phát sinh; đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh kiểm tra để đôn đốc kịp thời các khoản thuế vào ngân sách. Cơ quan thuế cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành trong việc cung cấp thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai, tình hình thuê đất, sử dụng đất, khai thác tài nguyên, khoáng sản của các DN trên địa bàn để làm cơ sở cho việc xác định nghĩa vụ tài chính, cũng như tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý các trường hợp vướng mắc. Đặc biệt, Cục Thuế tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp với cơ quan công an để phòng chống tội phạm, nhất là những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật thuế; nợ đọng, chây ỳ tiền thuế; chiếm đoạt tiền hoàn thuế; mua, bán sử dụng bất hợp pháp hóa đơn; bỏ địa chỉ kinh doanh (nợ thuế, mang theo hóa đơn).
Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật