Sau hợp nhất, Lạng Sơn cắt giảm 5 chi cục thuế

(TCT online) Ngày 21/6, Tổng cục Thuế đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.
 
 
Thực hiện Quyết định 780/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế Lạng Sơn. Theo đó, Chi cục Thuế huyện Chi Lăng sẽ hợp nhất với Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng thành Chi cục Thuế khu vực I, trụ sở đặt tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đình Lập và Chi cục Thuế huyện Lộc Bình thành Chi cục Thuế khu vực II, trụ sở đặt tại huyện Lộc Bình , tỉnh Lạng Sơn. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Văn Lãng và Chi cục Thuế huyện Tràng Định thành Chi cục Thuế khu vực III, trụ sở đặt tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Văn Quan, Chi cục Thuế huyện Bình Gia và Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn thành Chi cục Thuế khu vực IV, trụ sở đặt tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Có hai chi cục thuế giữ nguyên là: Chi cục Thuế TP. Lạng Sơn và Chi cục Thuế huyện Cao Lộc. Như vậy, sau khi hợp nhất, từ 11 chi cục thuế, Cục Thuế Lạng Sơn chỉ còn 6 chi cục thuế trực thuộc, giảm 5 chi cục thuế so với thời điểm trước khi hợp nhất.
 
Các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục thuế tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo các quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn có tư cách pháp nhân và con dấu riêng và được mở tài khoản  tại Kho bạc nhà nước.  
 
Phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập chi cục thuế khu vực, ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc hợp nhất các chi cục thuế là cần thiết, qua đó góp phần thu gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước. Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ thuế thường xuyên được luân phiên, luân chuyển nên khi thực hiện hợp nhất không còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý, việc hợp nhất ban đầu không tránh khỏi những khó khăn, nhất là các khâu công việc liên quan đến người nộp thuế. Do đó, yêu cầu lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn phải nhanh chóng sớm ổn định tình hình về mọi mặt, cả về tổ chức nhân sự và chuyên môn, trụ sở làm việc, để không làm ảnh hưởng đến người nộp thuế. Cục thuế cũng cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp ủy của cục thuế với cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tư tưởng đối với công chức thuế để ổn định tâm lý, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách. Đặc biệt, Cục Thuế Lạng Sơn cần nghiên cứu có chính sách đãi ngộ với cán bộ công chức xin nghỉ hưu trước tuổi.    
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn Trần Hồng Nghĩa cam kết cùng tập thể cán bộ công chức, người lao động của cục thuế và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, ổn định tình hình công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, trước mắt là hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2019./.
 
                                                                       Hùng Kiên

Tin mới

Các tin khác