Lạng Sơn thu ngân sách 5 tháng đạt 57% dự toán

(TCT online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Lạng Sơn, số thu NSNN trong 5 tháng được 1.209 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ khu vực DNNN được 142,8 tỷ đồng; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 195 tỷ đồng; phí, lệ phí đạt 270 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 260 tỷ đồng. 
 
 
Mặc dù có một số khoản thu đạt tỷ lệ khá, nhưng số khác lại có tốc độ chững lại như thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường. Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế luôn tích cực trong công tác tuyên truyền,  hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng vào các chính sách về hóa đơn, khai thác tài nguyên, chống thất thu thuế kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản. Qua công tác quản lý hơn 2.100 DN DN trên địa bàn với trên 15.000 tờ khai, cơ quan thuế đã  xử phạt 262 trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế. Trong công tác thu và cưỡng chế nợ thuế, tính đến 30/4, số nợ trong phạm vi quản lý của Cục Thuế là 167.068 triệu đồng, trong đó tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh là 71.090 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra năm 2019, cơ quan thuế đã thanh kiểm tra 52 cuộc, nộp vào ngân sách gần 900 triệu đồng. 
 
Để hoàn thành nhiệm vụ nửa đầu năm 2019, Cục Thuế Lạng Sơn cho biết sẽ rà soát các nguồn thu, tăng cường công tác chống thất thu NSNN. Đồng thời, tiếp tục giám sát doanh thu, sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh; triển khai các biện pháp thu nợ, tập trung đối với các DN nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
M. Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật