Cục Thuế Thái Bình tập trung đôn đốc thuế bảo vệ môi trường

(TCT online) - Đây một trong những giải pháp trọng tâm vừa được Cục Thuế Thái Bình đặt ra cho nhiệm vụ tháng 6/2019 để góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Thuế Thái Bình cho biết, tính đến hết tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 2.711 tỷ đồng, đạt 43% dự toán giao, bằng 145,1% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác được 1.918 tỷ đồng, đạt 36,1% dự toán, bằng129%so với cùng kỳ. Trong đó, số thu từ khu vực DNNN trung ương 83,7 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán, tăng 90,5%; số thu ngoài quốc doanh 726,8 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán, tăng 29,7% so với cùng kỳ...

Theo đánh giá của Cục Thuế Thái Bình, có được kết quả trên là nhờ trong tháng 5, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đôn đốc thu các loại thuế phát sinh vào ngân sách; đồng thời, thực hiện rà soát và xử lý vi phạm đối với các DN nộp chậm quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm 2018. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã thực hiện nghiêmquytrình quản lý và cưỡng chế nợ thuế; phân tích số nợ đọng để tập trung đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu, cũng như quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Dẫu vậy, đại điện Cục Thuế cũng thừa nhận, nếu trừ tiền sử dụng đất, thì chỉ tiêu thu ngân sách 5 thángvẫn đạt thấp (chỉ đạt 36,1%). Nguyên nhân chủ yếu do khoản thuế bảo vệ môi trường không đạt tiến độ, 5 thángchỉ đạt 20,5% dự toán.

Do đó, để hoàn thành dự toán giao, Cục Thuế yêu cầu trong tháng 6/2019, các đơn vị cần tập trung đôn đốc thu triệt để số thuế bảo vệ môi trường phát sinh của các đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối trong tỉnh; triển khai các nội dung chỉ đạo của tỉnh về thu NSNN, tập trung vào các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, khai thác tốt các nguồn thutừ đất, các khoản phí, lệ phí, thu thuế DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.Ngoài ra, các đơn vị tích cực khai thác nguồn thu thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoàivà nhà thầu phụ trong nước; thực hiện đồng bộ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tratại trụ sở người nộp thuế, nhất là thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN xây dựng cơ bản. Cạnh đó, các đơn vị cầnphân tích báo cáo tài chính, quyết toán thuế, lựa chọn những DNcó nghi vấn để bổ sung vào kế hoạch thanhkiểm tra; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin liên quan phục vụ cho công tác quản lý thu thuế và thu hồi nợ thuế theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Minh Đức

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật