Tuyên Quang tốc độ thu ngân sách chưa như kỳ vọng

(TCT online) - Báo cáo kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế Tuyên Quang cho thấy, mặc dù chỉ còn 1 tháng nữa là đi hết ½ chặng đường của năm, song đến nay hầu hết các khoản thu trên địa bàn vẫn đạt tỷ lệ thấp.

Cụ thể, tính đến 31/5/2019, tổng thu ước thực hiện là 724,2 tỷ đồng, đạt 37,9% dự toán, bằng 109,1% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ DNNN trung ương đạt 34,8%; thu DNNN địa phương đạt 42,4%; thu DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21,2%; thu ngoài quốc doanh đạt 35,3%; thuế TNCN đạt 26,1%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 75%; tiền sử dụng đất 24,2%; lệ phí trước bạ bằng 44,7%; phí và lệ phí là 41,9%, thuế bảo vệ môi trường 40,4%; xổ số kiến thiết 40,5% và thu khác là 49,1%... Kết quả này cho thấy, tốc độ thu ngân sách của Tuyên Quang còn khiêm tốn, chỉ có 8/16 khoản thu là đạt trên 40%, còn lại hầu hết đều ở mức thấp. Điều này sẽ tạo áp đòi hỏi cơ quan thuế cần phải nỗ lực hơn nữa trong những tháng còn lại của năm, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lý giải về kết quả trên, đại diện Cục Thuế Tuyên Quang cho biết, bên cạnh nguồn thu vốn eo hẹp, thì tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trên địa bàn những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai một số dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, dẫn đến số thu từ nhà thầu nước ngoài thấp. Cạnh đó,việc triển khai đấu giá thu tiền sử dụng đất tại TP Tuyên Quang còn chậm so với kế hoạch, nên thu tiền sử dụng đất 5 tháng chỉ đạt 24,2%... Đó là lý do vì sao dù đã đi gần hết ½ chặng đường của năm, song tiến độ thu ngân sách ở Tuyên Quang vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Từ những diễn biến trên, đại diện Cục Thuế Tuyên Quang cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, hiện cơ quan thuế đang chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng cường quản lý và khai thác tối đa các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng vào ngân sách. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thông báo và đôn đốc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2019; đôn đốc các đơn vị thực hiện nộp tiền vào ngân sách sau thanh tra, kiểm toán; rà soát, phân tích nợ đọng thuế để triển khai thực hiện các biện pháp xử lý; phối hợp tích cực với các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá đất để thu kịp thời các khoản phát sinh sau đấu giá vào NSNN.

Minh Đức

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật