Đắk Lắk hợp nhất 10 chi cục thuế thành 5 chi cục thuế khu vực

(TCT online) - Ngày 10/5, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 782/QĐ-BTC phê duyệt việc hợp nhất 10 chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế Đắk Lắk thành 5 chi cục thuế khu vực.
 
 
Theo đó, hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea H’leo và huyện Krông Búk thành Chi cục Thuế khu vực Ea H’leo - Krông Búk, trụ sở đặt tại huyện Ea H’leo; hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Năng thành Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng, trụ sở đặt tại thị xã Buôn Hồ; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Krông Ana và huyện Cư Kuin thành Chi cục Thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin, trụ sở đặt tại huyện Krông Ana; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Lắk và huyện Krông Bông thành Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông, trụ sở đặt tại huyện Lắk; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea Kar và huyện M’Drắc thành Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Drắc, trụ sở đặt tại huyệnEa Kar. 
 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo quyết định; Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật./. 
Nguyễn Duy
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật