Khánh Hòa thu ngân sách 5 tháng đạt trên 6.500 tỷ đồng

(TCT online) - 5 tháng đầu năm, số thu nội địa do Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện đạt 6.524 tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán và tăng 3,4% so với cùng kỳ. Mặc dù công tác thu ngân sách bám sát dự toán được giao, nhưng lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa vẫn băn khoăn, trăn trở khi nợ thuế trên địa bàn đang diễn biến phức tạp.
 
 
Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, nếu trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất, thì tổng thu ngân sách 5 tháng ước đạt gần 6.000 tỷ đồng bằng 41,1% dự toán và tăng 8,9% so với cùng kỳ. Hầu hết các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt khá. Theo đó, thu từ khu vực DN trung ương đạt 43,1% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 53,2% dự toán tăng 25,1%. thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 40,2% dự toán tăng 7%; thu thuế TNCN đạt 50,2% dự toán, tăng 13,4%; thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 40,9% dự toán và tăng 41,1% so với cùng kỳ.  
 
Theo Cục Thuế Khánh Hòa, có được kết quả tích cực là nhờ sự phối hợp của các ngành, các cấp trong việc triển khai các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu và khai thác tăng thêm cho ngân sách. Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm, Cục Thuế đã tăng cường  đôn đốc kê khai nộp thuế và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ đã nộp trên tổng số phải nộp đạt trên 96%; tỷ lệ hồ sơ nộp đúng hạn trên tổng số hồ sơ đã nộp đạt 99%. Tính đến hết tháng 4/2019 trên địa bàn Khánh Hòa đã có 9.625 DN đã đăng ký nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 100% tổng số DN đang hoạt động và tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 96%. 
 
Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa chia sẻ, cùng với những kết quả đã đạt được, vấn đề đáng lo nhất hiện nay là nợ thuế trên địa bàn đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách của đơn vị. Tính đến 30/4/2019, tổng số tiền thuế nợ đơn vị đang quản lý là 801 tỷ đồng, tăng 16% so với nợ tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang. Trong đó, nợ thông thường là 467,7 tỷ đồng, tăng 26%; nợ khó thu là 312,1 tỷ đồng, tăng 2%; nợ chờ điều chỉnh là 21,8 tỷ đồng, tăng 32%. Lũy kế 4 tháng đầu năm, mặc dù cơ quan thuế các cấp đã tập trung đôn đốc thu và xử lý điều chỉnh giảm được 144,9 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2018 chuyển sang, nhưng con số này vẫn còn quá nhỏ so với tổng nợ thuế của toàn ngành.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Cục Thuế Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác thu hồi nợ thuế. Theo đó, Cục Thuế chỉ đạo các chi cục thuế và các phòng chức năng tăng cường các biện pháp quản lý nợ; giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế cụ thể cho từng cán bộ công chức. Cơ quan thuế các cấp cũng được yêu cầu bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của DN,  kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp  thu nợ với ban chỉ đạo đôn đốc thu nợ thuế của huyện, TP, thị xã, đồng thời kiên quyết cưỡng chế các trưởng hợp nợ dây dưa kéo dài.
 
Cùng với việc tập trung thu hồi nợ đọng thuế, Cục Thuế Khánh Hòa sẽ phối hợp với các ban ngành đấu tranh với các hành vi gian lận, trốn thuế ở một số lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, kinh doanh qua mạng; phối hợp với UBND các phường quản lý chặt chẽ nguồn thu liên quan đến hoạt động  du lịch, lữ hành, ăn uống, lưu trú, giải trí, bán hàng lưu niệm. Từ nay đến cuối năm, toàn ngành tập trung nguồn nhân lực triển khai các giải pháp thanh kiểm tra, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được xây dựng, quyết tâm phấn đấu toàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao./. 
Trung Kiên 

Gửi bình luận


Mã bảo mật