Vĩnh Phúc: 11/15 chỉ tiêu thu ngân sách đạt cao so với cùng kỳ

(TCT online) - Tính hết tháng 4, số thu do Cục Thuế Vĩnh Phúc thực hiện là 10.556 tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán, bằng 122% so với cùng kỳ. Trong đó, 11/15 chỉ tiêu thu đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm 2018.
 
 
Theo Cục Thuế Vĩnh Phúc, ngay từ đầu năm, hầu hết các đơn vị trong ngành đã chủ động triển khai tốt quy trình quản lý và các phong trào thi đua, nên kết quả thu NSNN đạt khá. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã khẩn trương rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, nhưng vẫn thống nhất các chức năng quản lý, giúp giảm đầu mối từ 14 xuống còn 13 phòng và đi vào vận hành theo mô hình mới từ 1/4/2019.
 
Trên cơ sở đánh giá cụ thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 tháng đầu năm, Cục Thuế đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, mục tiêu đề  ra là các đơn vị hoàn thành  nhiệm vụ thu ngân sách nội địa trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện nghiêm túc, đúng luật đối với công tác kê khai & kế toán thuế; không để phát sinh làm tăng số nợ thuế mới; đẩy mạnh thanh kiểm tra theo kế hoạch; tích cực đôn đốc số tiền thuế và tiền phạt sau quyết toán và sau thanh kiểm tra vào NSNN. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thu các khoản có khả năng tăng, nhất là từ hộ kinh doanh và liên quan đến đất đai... Trên cơ sở đó, Cục Thuế yêu cầu mỗi cán bộ công chức xác định rõ nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành dự toán thu quý II và cả năm 2019. Chi cục Thuế huyện, thị, TP phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ phận quản lý trong toàn ngành chỉ đạo quyết liệt việc đôn đốc kê khai các nguồn thu trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; thường xuyên bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để có các giải pháp đôn đốc thu kịp thời.  
 
Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, cơ quan thuế các cấp tập trung cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi việc sử dụng hệ thống thuế điện tử, giải đáp kịp thời các vướng mắc đảm bảo lợi ích cho các tổ chức cá nhân nộp thuế.                   
Thu Hạnh

Gửi bình luận


Mã bảo mật