Ngành thuế phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách quý II

(TCT online) Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và động viên các vụ đơn vị trong Tổng cục Thuế phấn đấu hơn nữa để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1699/TCT-TCCB phát động phong trào thi đua quý II/2019. 
 
 
 
Theo đó,Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị phải chủ động xây dựng nội dung thi đua với phương trâm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành dự toán thu ngân sách hàng tháng, quý; chủ động tham mưu với Tổng cục Thuế các giải pháp tháo gỡ khó khăn để vừa khai thác vừa nuôi dưỡng tốt nguồn thu và đảm bảo thu đúng đủ kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Các vụ, đơn vị cần rà soát lại các công việc được giao để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị mình, đồng thời phân công cụ thể cho từng phòng, từng cá nhân thực hiện.
Đối với tập thể kết quả thi đua quý là tiêu chí để đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cả năm đối với tập thể thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế. Đối với cá nhân kết quả xếp loại thi đua quý là căn cứ để chi tiền 0,2 quý I theo quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan triển khai tốt nội dung trên, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu quý II và cả năm 2019./.
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật