Đắk Lắk: Tăng cường đôn đốc thu nợ thuế tại trụ sở DN

(TCT online) - Để đạt chỉ tiêu giảm nợ và thu nợ thuế, ngành thuế Đắk Lắk đã và đang ưu tiên mọi nguồn lực tăng cường việc đôn đốc, xử lý và cưỡng chế nợ thuế đối với các DN, người nộp thuế dây dưa chây ỳ. 
 
 
Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm 31/3/2019 là 975 tỷ đồng. Để giảm nợ và đạt kế hoạch chỉ tiêu giảm nợ của Tổng cục Thuế giao, ngay từ đầu năm Cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý và cưỡng chế nô thuế, tích cực tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố tích cực trong công tác thu nợ thuế; cùng với đó thực hiện các giải pháp như: thực hiện giao ban công tác nợ hàng tháng trong toàn ngành; giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đồng chí lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục Thuế, đội thuế và từng công chức; thực hiện chế độ báo cáo kết quả thu nợ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý; lấy kết quả thu nợ làm tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm của các đơn vị; Cục Thuế còn tổ chức kiểm tra công tác quản lý thu nợ thuế tại các Chi cục Thuế trực thuộc, nhằm đánh giá chính xác công tác quản lý điều hành thu nợ tại các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời có giải pháp và chỉ đạo phù hợp với thực tế của từng địa phương. Đặc biệt, ngoài các biện pháp như đôn đốc qua điện thoại, gửi email, gửi thông báo bằng văn bản, áp dụng các biện pháp cưỡng chế… ngành Thuế còn ưu tiên mọi nguồn lực, tổ chức thành lập các tổ đôn đốc thu nợ thuế trực tiếp đến từng DN đôn đốc thu nộp các khoản nợ thuế của DN.
 
Trong quý I/2019, chỉ tính riêng tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trực tiếp đôn đốc tại trụ sở người nộp thuế 102 doanh nghiệp; toàn ngành Thuế tỉnh đã ban hành 1.269 quyết định cưỡng chế nợ thuế, với số tiền trên 130 tỷ đồng; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 2.158 lượt người nộp thuế, với tổng số tiền nợ thuế gần 252 tỷ đồng, sau công khai đã thu được hơn 25 tỷ đồng.
 
Nội dung làm việc tại các trụ sở DN nợ thuế là xác minh đúng số nợ thuế của DN tại thời điểm tổ đôn đốc thu nợ thuế làm việc, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nợ thuế, đôn đốc động viện DN sắp xếp, bố trí nguồn tài chính để nộp kịp thời các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước; đồng thời cảnh báo DN nợ thuế biết không để tăng số tiền nợ thuế và thông báo để DN biết cơ quan thuế sẽ áp dụng thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật./. 
Nguyễn Duy
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật