Quảng Nam công khai 29 doanh nghiệp nợ thuế hơn 98 tỷ đồng

(TCT online) - Cục Thuế Quảng Nam vừa thực hiện công khai 29 doanh nghiệp nợ thuế kéo dài trên 90 ngày với tổng số thuế nợ lên tới 98,703 tỷ đồng. Đây là biện pháp được Cục Thuế áp dụng để thu hồi nợ thuế vào NSNN theo quy định tại Điều 74, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006 của Quốc hội; Điều 47, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về tăng cường thu hồi nợ thuế.
 
 
Theo đó, trong số 29 doanh nghiệp công khai nợ thuế lần này, có 8 doanh nghiệp trước đó Cục Thuế đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gồm: Công ty CP Xây dựng thủy lợi - thủy điện Quảng Nam; Công ty CP Thịnh Phát; Công ty CP Nhất Hiệp Đức; Công ty TNHH Gia Anh; Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Nguyên Tùng; Công ty CP Xây dựng Thiên Việt Phát; Công ty TNHH Thương mại vận tải Chu Lai và Công ty CP Anh Hiệp) và 21 doanh nghiệp trước đó Cục Thuế cũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn sử dụng. 
 
Đứng đầu nhóm nợ thuế là Công ty CPSX Sô đa Chu Lai (nộp hộ nhà thầu) có số thuế nợ hơn 71,953 tỷ đồng, kế đến là Công ty TNHH Minh Hoàng 2 nợ hơn 10,781 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện nợ 3,714 tỷ đồng, Công ty CP Thịnh Phát nợ 2,543 tỷ đồng, Công ty CP Lương thực - Dịch vụ Quảng Nam nợ 1,796 tỷ đồng, Công ty TNHH Thuận An nợ 1,397 tỷ đồng và Công ty CP Khoáng sản xây dựng Bác trung Nam nợ 1,016 tỷ đồng,… 
 
Cục Thuế cho biết, trong quý I/2019 đã ban hành 42.160 lượt thông báo tới doanh nghiệp để đôn đốc thu nợ, đã thu vào ngân sách được 120,500 tỷ đồng; áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản 175 lượt, thông báo hóa đơn không còn sử dụng 216 lượt, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 12 trường hợp, đã thu vào ngân sách 22,402 tỷ đồng. Quyết tâm là vậy, nhưng nợ thuế vẫn cứ tăng, tính đến 31/3/2019 tổng nợ thuế đã lên đến 996,058 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2018 là 175,834 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu 479,378 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ; nợ thuế đang xử lý 9,585 tỷ đồng, chiếm 0,96% và nợ khó thu 507,093 tỷ đồng, chiếm 50,9%, tăng 10,968 tỷ đồng so với đầu năm.
 
Cục Thuế xác định, phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới mức 5% so với tổng thu đạt được. Để đạt được mục tiêu này, giải pháp của Cục Thuế là gắn trách nhiệm thực hiện thu nợ với việc xét thi đua đinh kỳ theo từng quý, 6 tháng, năm cho từng đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác thu nợ thuế./.
Văn Dũng
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật