Cục Thuế Đắk Lắk tập huấn triển khai sử dụng chữ ký số

(TCT online) - Ngày 18/4, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong xử lý văn bản điện tử cho trên 100 cán bộ thuế phụ trách công tác Văn thư, tin học tại các Chi cục Thuế và các trưởng, phó phòng tại văn phòng Cục Thuế tỉnh.
 
 
Tại lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt phổ biến các nội dung, gồm: giới thiệu quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành thuế của Tổng cục Thuế; quản lý và sử dụng chứng thu số trong nội bộ ngành thuế tỉnh Đắk Lắk; hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng ký văn bản nội bộ;  hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ đối với văn bản điện tử; triển khai các loại văn bản điện tử áp dụng chữ ký số; hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban cơ yếu Chính phủ ký văn bản nội bộ.  
 
Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất cho cán bộ thuế về sử dụng chữ ký số, công tác văn thư lưu trữ đối với văn bản điện tử, đáp ứng yêu cầu trao đổi văn bản bằng hình thức điện tử trong nội bộ ngành thuế tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trao đổi văn bản điện tử trong công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và Tổng cục Thuế./.  
Nguyễn Duy
 

Tin mới

Các tin khác