Cục Thuế Nghệ An: thu ngân sách đạt 3.124 tỷ đồng

(TCT Online) - Theo số liệu của Cục Thuế Nghệ An, đến hết tháng 3 số thu ngân sách trên địa bàn là 3.124 tỷ đồng, bằng 127% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 29% dự toán. Riêng tháng 3 thu đạt 1.099 tỷ đồng, bằng 120% số thực hiện tháng 3/2018.

Trong tháng 3, cơ quan thuế Nghệ An đã thanh tra 7 đơn vị, truy thu, truy hoàn, xử phạt, tiền chậm nộp 98 triệu đồng; tính từ đầu năm đã xử lý 15 đơn vị với số thuế truy thu, truy hoàn, phạt và chậm nộp là 9,3 tỷđồng. 

Đồng thời hoàn thành kiểm tra 66 DN, đề nghị truy thu, truy hoàn, xử phạt là 4,4 tỷ đồng, giảm lỗ 15,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,4 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đã kiểm tra 136 đơn vị, đạt 10% kế hoạch,  truy thu, truy hoàn xử phạt ấn định thuế 9,2 tỷ đồng; giảm lỗ 21,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,2 tỷ đồng. 

Cơ quan thuế cũng ban hành 513 thông báo tiền thuế nợ, phạt và chậm nộp; tính tiền chậm nộp 580 DN với số tiền 3,1 tỷ đồng; thu qua cưỡng chế tài khoản 4,6 tỷ, qua cưỡng chế hóa đơn 1,6 tỷ, thu qua thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 506 triệu đồng.

Trong tháng 4, Cục Thuế tiếp tục rà soát tất cả dự án có phát sinh thuế nhà thầu, thuế vãng lai ngoại tỉnh để tiến hành phân loại, đánh giá. 

Đối với các dự án đã triển khai, sẽ đối chiếu với tổng giá trị thực hiện so với giá trị đã kê khai, nộp thuế của từng nhà thầu. Đối với các dự án chưa triển khai thực hiện, sẽ nắm kế hoạch thực hiện để phối hợp với chủ đầu tư dự án yêu cầu các nhà thầu cam kết thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

Trong công tác thanh tra, tiếp tục triển khai chuyên đề đối với DN khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản, dịch vụ, đồng thời tổng hợp thông tin, tài liệu để xây dựng bộ dữ liệu đánh giá mức độ tuân thủ thanh, kiểm tra của DN. 

Các phòng, chi cục thuế có số thu quý I đạt thấp được yêu cầu rà soát, tìm ra nguyên nhân, từ đó tham mưu biện pháp khai thác nguồn thu.

Minh Huệ

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật