Cục Thuế Hà Nội cắt giảm 3 phòng chức năng

(TCT online) - Ngày 28/3, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị thuộc Văn phòng Cục Thuế. 
 
 
Theo Quyết định 320/QĐ-BTC ngày 28/2/2019 của Bộ Tài chính và Quyết định 11.999 ngày 28/3 của Cục Thuế Hà Nội, thì bộ máy tổ chức của Văn phòng Cục Thuế Hà Nội sẽ có tổng số 21 phòng bao gồm: 11 phòng tham mưu, quản lý thuế (văn phòng; phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; kê khai kế toán thuế; quản lý nợ và cưỡng chế thuế; nghiệp vụ dự toán pháp chế; phòng kiểm tra nội bộ, phòng tổ chức cán bộ; phòng công nghệ thông tin; tài vụ quản trị ấn chỉ; phòng quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác; phòng quản lý các khoản thu từ đất) và 10 phòng thanh kiểm tra.
 
Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Thế Mạnh cho biết, việc rà soát, sắp xếp nhân sự và tổ chức lại bộ máy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Quyết định 320/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh kiểm tra thuộc cục thuế các tỉnh, TP. Theo đó, tổng số phòng của Cục Thuế Hà Nội sẽ giảm từ 24 xuống còn 21 phòng. Các chức năng nhiệm vụ chính của cơ quan thuế sẽ tập trung xuyên suốt vào một đầu mối giảm thiểu sự chồng chéo, phân tán như trước đây. 
 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, do khối lượng công việc lớn, nên nguyên tắc bố trí nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo (trưởng phòng) được xây dựng trên cơ sở ổn định, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Đối với các vị trí từ phó trưởng phòng trở xuống, được bố trí trên tinh thần “việc đi đâu, cán bộ theo đó” nên sau khi sắp xếp lại bộ máy có thể tiếp tục triển khai công việc được ngay. Do Cục Thuế Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức sắp xếp lại bộ máy văn phòng, nên trong quá trình triển khai có thể nảy sinh các vấn đề chưa phù hợp. Vì vậy, lãnh đạo các phòng trên cương vị mới, trọng trách mới tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm quản lý, phấn đấu rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh để đảm bảo tổ chức bộ máy mới hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế./.
Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật