Cục Thuế Bình Định tập trung quản lý khối ngoài quốc doanh

(TCT online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Bình định, tính đến hết tháng 2, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 1.560 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán năm và tăng 37,9% so với cùng kỳ. 
 
 
Đạt được kết quả này, Cục Thuế Bình Định cho biết, đã triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu và khai thác nguồn thu ngay từ đầu năm. Điển hình như công tác thu hồi nợ, tính riêng trong tháng 1, cơ quan thuế đã cưỡng chế 38 DN có số thuế nợ 17,1 tỷ đồng; đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra các DN có dấu hiệu rủi ro cao và các lĩnh vực kinh doanh có khả năng thất thu thuế lớn. Nhờ vậy, đã phát hiện, xử lý và phòng ngừa được các hành vi gian lận trong kê khai nộp thuế. 
 
Bên cạnh đó, với nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân và lưu trú trực tuyến, chỉ trong 2 tháng đầu năm, đã có 122/497 cơ sở kê khai với tổng doanh thu 15.026 triệu đồng, đạt mức bình quân 61,6 triệu đồng/tháng/cơ sở lưu trú, tăng 29 triệu đồng so với 3 tháng cuối năm 2018. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với 3.925 phương tiện vận tải được cấp phù hiệu kinh doanh. Qua đó, đã xử lý truy thu thuế, phạt 470 triệu đồng; đồng thời, đưa vào diện quản lý thuế thêm 703 cá nhân với số tiền thuế 328 triệu đồng/tháng.
 
Từ những kết quả đã đạt được trong 2 tháng đầu năm, Cục Thuế Bình Định đặt mục tiêu phấn đấu thu trong tháng 3 tối thiểu đạt 518 tỷ đồng, trong đó thuế ngoài quốc doanh 200 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Cục Thuế đã giao các phòng quản lý, chi cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ từng khoản thu để có giải pháp đôn đốc kịp thời. Đặc biệt chú trọng các khoản quyết toán thuế năm 2018 và những khoản thu, sắc thuế có hạn nộp trong tháng, kiên quyết xử lý các khoản nợ cũ và kiểm soát không để nợ mới gia tăng.
 
Ngoài ra, Cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, vận tải, lưu trú, xây dựng nhà ở tư nhân. Trong đó, sẽ tập trung đôn đốc xử lý thu nợ các chủ phương tiện kinh doanh vận tải, bằng nhiều biện pháp. Cụ thể, sẽ lập danh sách và phối hợp với Sở Giao thông vận tải yêu cầu chủ phương tiện hoàn thành nghĩa vụ NSNN trước khi cấp đổi phù hiệu kinh doanh vận tải, hoặc xác nhận khi phương tiện chuyển tỉnh khác. Đối với các phương tiện nợ thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy phép kinh doanh thì đề nghị Sở Giao thông vận tải thu hồi phù hiệu đã cấp. Riêng với 1.180 cá nhân hợp tác kinh doanh với DN, HTX chưa kê khai nộp thuế thì yêu cầu chi cục thuế tiếp tục có biện pháp kiên quyết để đưa vào diện quản lý. Với những chủ phương tiện cố tình trốn tránh, không chấp hành kê khai nộp thuế đã được cơ quan thuế thông báo 3 lần mà vẫn không đến kê khai thuế, sẽ tiến hành lập hồ sơ đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh. Song song với đó, cơ quan thuế sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra, rà soát các phương tiện từ địa phương khác chuyển đến để đưa vào diện quản lý thu thuế, góp phần tăng thu NSNN thời gian tới.
      Bài & ảnh: Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật