Chi cục thuế quận Lê Chân: triển khai đồng bộ biện pháp quản lý thuế

(TCT Online) - Năm 2019, Chi cục thuế quận Lê Chân (Hải Phòng) được giao dự toán là 926 tỷ đồng. Trong bối cảnh dự toán được giao tăng cao, Chi cục đã xác định nhiệm vụ với mục tiêu thi đua phấn đấu cao tới từng cán bộ công chức trong đơn vị. 

Theo Chi cục trưởng Nguyễn Văn Đức, 2019 là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chủ đề năm của quận là “Tăng cường kỷ cương công vụ, quản lý đô thị và giải phóng mặt bằng”, chi cục thuế đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Theo đó, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh kiểm tra, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu. Thực hiện những chính sách của Chính phủ về tăng cường ổn định vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 2018. 

Đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. 

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ này, cơ quan thuế sẽ nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành thu; xây dựng chương trình công tác thuế ngay từ đầu năm một cách cụ thể, sát thực tế. Phân bổ dự toán thu kịp thời đến từng đội thuế, làm tốt công tác dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, khả năng nộp ngân sách của từng khu vực để có biện pháp và tăng cường quản lý thu. 

Đồng thời, phối hợp với chính quyền và ban ngành rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo quản lý 100% số hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất trên địa bàn. Kiểm tra khoán thuế sát với doanh thu thực tế, phấn đấu giảm hộ miễn thuế, nâng tỷ lệ hộ thuộc diện quản lý thu thuế. 

Tập trung triển khai, thực hiện tốt các đề án của cục thuế, UBND quận đối với thuế vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, kinh doanh thương mại điện tử. 

Về hiện đại hoá công nghệ thông tin trong quản lý thuế, sẽ hoàn thiện công tác quản lý thuế trên hệ thống quản lý thuế tập trung, hoàn thiện quản lý thuế các khoản thu về đất, công tác xây dựng dự toán trên phần mềm TMS, khai thác các dữ liệu quản lý thuế trong cả nước, kết nối dữ liệu với các ban ngành như hải quan, tài nguyên môi trường, nắm bắt, quản lý các dự án, tránh thất thu ngân sách. 

M. Huệ

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật