Cục Thuế tỉnh Phú Thọ: Tập huấn ứng dụng quản lý thuế tập trung cho cán bộ thuế

(TCT online) - Trong các ngày 13, 14 và 22 tháng 3 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức 3 lớp tập huấn ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) cho cán bộ thuế làm công tác kê khai và kế toán thuế, thu nhập cá nhân, tổng hợp - nghiệp vụ - dự toán, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tin học thuộc các phòng chức năng Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố. 
 
 
Nội dung tập huấn được Cục Thế tập trung vào các quy trình xử lý nghiệp vụ quản lý thuế trên các ứng dụng TMS gồm: Quy trình quản lý hồ sơ, Quy trình quản lý tờ khai và kế toán thuế, nguyên tắc hạch toán chứng từ, Quy trình hoàn thuế, Quy trình quản lý nợ…Đồng thời, Cục Thuế hướng dẫn sử dụng các chức năng mới đáp ứng chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trên ứng dụng TMS; hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng ứng dụng; mô tả nguyên nhân, cách khắc phục đối với các lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng ứng dụng; hướng dẫn cán bộ quản trị mạng thực hiện rà soát, phân quyền trên hệ thống TMS theo đúng quy định.
 
Mục đích của các lớp tập huấn nhằm hướng dẫn cho các cán bộ thuế đã được luân chuyển sang bộ phận khác nhưng chưa được tập huấn các ứng dụng liên quan; giúp cho cán bộ thuế nắm bắt được quy trình nghiệp vụ, trình tự các bước xử ký trên ứng dụng và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế một cách nhanh chóng, hiệu quả; thống nhất cách xử lý dữ liệu liên quan đến đăng ký thuế, quản lý hồ sơ, xử lý tờ khai, chứng từ, báo cáo, quản lý nợ trên TMS./.
                                                           Tin, ảnh: Văn Học

Gửi bình luận


Mã bảo mật