Cục Thuế Nghệ An thu ngân sách đạt 2.024 tỷ đồng

(TCT online) - Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho biết, với việc thu thêm 784 tỷ đồng trong tháng 2, cơ quan thuế đã đưa số thu vào NSNN lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 2.024 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 32% so với cùng kỳ; nếu không kể tiền sử dụng đất đạt 1.551,7 tỷ đồng, bằng 17% dự toán và tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. 
 
 
Đáng chú ý, có nhiều khoản thu tăng khá so cùng kỳ như, thu từ DNNN trung ương tăng 7%; thu ngoài quốc doanh tăng 23%; tiền thuê đất thuê mặt nước tăng 8%; phí, lệ phí tăng 40%; thu cấp quyền sử dụng đất tăng 21%; thu lệ phí trước bạ tăng 27%; thu xổ số kiến thiết tăng 10%; thu khác tăng 84%, đặc biệt thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng tăng rất cao, bằng 933%. Ngoài mức tăng thu về sắc thuế, số thu của các địa bàn cũng có mức tăng nổi bật, trong đó đáng lưu ý là TP Vinh tăng 82%; các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn tăng 42%; Nghi Lộc tăng 45%; Diễn Châu tăng 91%; Anh Sơn, Quế Phong, tăng 55%; Con Cuông tăng 51%, Tương Dương 45%; Thị xã Cửa Lò 49% và Hoàng Mai tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.
 
Để đạt được kết quả này, Cục Thuế Nghệ An cho biết, ngoài việc tăng cường rà roát, khai thác và đôn đốc kịp thời các khoản thu ngay từ đầu năm, thì công tác thanh tra kiểm tra cũng góp phần tăng thu đáng kể. Cụ thể, qua thanh tra 16 đơn vị, cơ quan thuế đã xử lý truy thu, truy hoàn, phạt và chậm nộp 9,2 tỷ đồng; kiểm tra tại 70 DN truy thu, truy hoàn xử phạt 4,7 tỷ đồng, đề nghị giảm lỗ 6 tỷ, giảm khấu trừ 775 triệu đồng. Cùng với đó, Cục Thuế cũng đã tăng cường kiểm tra lập bộ hộ khoán tại 4 chi cục thuế; đôn đốc thu lệ phí môn bài; rà soát các khoản nộp thuế nhà thầu, vãng lai; thông báo tiền nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tới người nộp thuế; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ với nhiều hình thức nhằm đôn đốc các DN, hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. 
 
Theo Cục Thuế Nghệ An, trong tháng 3 này sẽ tiếp tục triển khai các nội dung mới của chính sách thuế, phí, lệ phí; xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp chống thất thu năm 2019. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan tuyên giáo để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế, hóa đơn điện tử; hỗ trợ các chi cục tập huấn và đối thoại DN quý I. Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ phân loại rà soát hồ sơ nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các DN nợ thuế trên 5 triệu đồng; rà soát điều chỉnh các khoản nợ ảo, nộp thừa trên ứng dụng TMS... trên cơ sở đó triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các DN nợ trên 90 ngày.
Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật