Chuỗi hội thảo về thuế ngành khai khoáng-dầu khí tại Đà Nẵng

(TCT Online) - Chiều 5/3 tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo về thuế đối với hoạt động dầu khí do Tổng cục Thuế tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế DN lớn (Tổng cục Thuế) cho biết, than và dầu khí là ngành công nghiệp khai khoáng có từ lâu đời, thu hút nhiều lao động, đóng góp lớn vào NSNN và tăng trưởng GDP. Hiện các chính sách thuế trong lĩnh vực này có thuế GTGT, tài nguyên, TNDN, BVMT… DN khai khoáng cũng cần thực hiện một số nghĩa vụ như phục hồi môi trường, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi xung quanh một số nội dung của Thông tư 36/2016/TT-BTC như giá tính thuế tài nguyên, thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, giao dịch liên kết, mối quan hệ với địa phương trong xử lý, cân đối ngân sách. 

Hội thảo về thuế đối với hoạt động dầu khí là sự kiện mở đầu cho chuỗi hội thảo, hội nghị do Tổng cục Thuế và Tiểu ban Thuế ngành khai khoáng của Liên hiệp quốc diễn ra từ ngày 5 đến 8/3 tại Đà Nẵng. 

Minh Huệ

Tin mới

Các tin khác