Toạ đàm về kiểm toán thuế

(TCT Online) - Đó là nội dung buổi toạ đàm do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức ngày 28/2 tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đình Hòa, Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiểm toán thuế có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực của hệ thống quản lý thuế, có quan hệ chặt chẽ đến nguồn thu của NSNN. 

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, đối chiếu thuế của KTNN đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Đại diện KTNN khu vực I cho rằng, việc kiểm toán thuế hiện nay mới tập trung đối chiếu việc tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế, chưa chú trọng nhiều đến kiểm toán tổng hợp tại cơ quan thuế. 

Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán thuế trong lĩnh vực quản lý nợ thuế, đại diện KTNN khu vực II chỉ ra một số nội dung thường gặp trong quá trình kiểm toán nợ thuế liên quan đến tính phạt chậm nộp, đánh giá thực trạng tài chính để tăng cường thu nợ, phân loại nợ và các biện pháp thu nợ. 

Ông Đặng Văn Công, Phó trưởng phòng Kiểm toán hoạt động, KTNN khu vực IV chia sẻ về một số bất cập trong thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất như xác định đơn giá đất, tiền đền bù được khấu trừ, miễn giảm. Từ đó kiến nghị nâng cao chất lượng kiểm toán các khoản thu NSNN từ sử dụng đất. 

Cụ thể, mở rộng các đối tượng được kiểm toán, đồng thời mở rộng hơn địa bàn kiểm toán, tập trung kiểm toán nguồn thu NSNN từ đất đai ở các địa bàn có mức độ đô thị hoá cao, đặc biệt các địa phương đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, có nhiều biến động về đất đai. 

Trong công tác đối chiếu thuế, do hoạt động kiểm tra, đối chiếu thuế không thực hiện tại các đơn vị được đối chiếu, mà chủ yếu qua hồ sơ kê khai, quyết toán thuế, nên việc cung cấp tài liệu cho KTNN gặp khó khăn. 

Nhiều DN, nhất là DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài không cung cấp hồ sơ, tài liệu một cách kịp thời, hoặc khi gần kết thúc cuộc kiểm toán mới cung cấp, thậm chí, có DN không hợp tác. Tình trạng này khiến việc thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán gặp khó khăn. 

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra các hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, DN còn thiếu hồ sơ, chứng từ, do đó, mẫu chưa đủ đại diện cho tổng thể để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của cơ quan thuế cũng như các đối tượng nộp thuế. 

Đối với công tác kiểm toán tổng hợp thu tại cơ quan hải quan, khi thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương chưa chú trọng đến kiểm toán chi tiết trong công tác thu, nên không thực hiện chọn mẫu kiểm tra chi tiết hồ sơ, do vậy kết quả kiểm toán còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, KTNN khu vực I cho rằng cần tập trung chú trọng kiểm toán tổng hợp, đào tạo chuyên sâu về kiểm toán theo lĩnh vực, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, thuận lợi tra cứu. 

Bên cạnh đó là tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật kiểm toán đến đại bộ phận quần chúng nhân dân để cùng tham gia hoạt động kiểm toán của KTNN. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng thảo luận về một số nội dung khác như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế...

Minh Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật