Cục Thuế TP Đà Nẵng triển khai kế hoạch tập huấn hướng dẫn Quyết toán thuế năm 2018

(TCT Online) - Ngày 18/2 Cục Thuế thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 551/CT-TTHT về triển khai công tác tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018. Theo đó bắt đầu từ ngày 01/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019 tất cả các Chi cục Thuế quận, huyện trên địa bàn và Văn phòng cơ quan Cục Thuế đồng loạt ra quân tổ chức tháng hỗ trợ hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018. Đối tượng hướng đến là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn và đặc biệt là người nộp thuế thua nhập cá nhân từ tiền lương tiền công. 

Theo thông lệ, hàng năm Cục Thuế TP. Đà Nẵng đều đặn tổ chức hoạt động tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách thuế nói chung và trong thực hiện quyết toán thuế nói riêng.

Trong thời gian thực hiện công tác hỗ trợ, cơ quan thuế các cấp sẽ tổ chức những hoạt động thiết thực và phong phú như: Tập trung đăng tải thường xuyên, đầy đủ, chi tiết các nội dung phục vụ quyết toán thuế, các thông tin triển khai quyết toán thuế để các tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập và thực hiện đúng quy định trên website của Cục Thuế.

Trước và trong thời gian triển khai hoạt động hỗ trợ NNT, Cục Thuế phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp biết về tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế của ngành thuế Đà Nẵng... Phòng TTHT tập hợp đầy đủ các nội dung quan trọng về chính sách cũng như những nội dung cần thiết hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế, thời hạn nộp các tờ khai thuế, quyết toán thuế để đăng tài trên trang thông tin điện tử của ngành, giúp cho công đồng doanh nghiệp biết và thực hiện tránh tắc nghẽn trong những ngày cuối thời kỳ nộp tờ khai. 

Theo kế hoạch, trong những ngày đầu tháng 3/2019 ngành Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức các lớp tập huấn miễn phí cho NNT về chính sách thuế mới, về quyết toán thuế TNDN, TNCN và hướng dẫn về khai giao dịch liên kết. Riêng tại Văn phòng Cục Thuế, từ ngày 05/3/2019 đến ngày 07/3/2019 Cục Thuế sẽ tổ chức tập huấn miễn phí cho 05 lớp với nội dung tập huấn đảm bảo phù hợp từng đối tượng NNT.

Kết hợp với hội nghị tập huấn chính sách thuế và hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018, Ngành thuế còn tổ chức đối thoại, giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc cho NNT nhằm tạo điều kiện để NNT phát triển SXKD góp phần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành cũng như của thành phố về tiếp tục năm thu hút đầu tư của thành phố.

Công Phương

Gửi bình luận


Mã bảo mật